Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 21
Ugens tilbud: Pædagog for 4000 kroner om ugen
For 4000 kroner om ugen kan kommunen få en uddannet
pædagog til at arbejde i børnehaven. Ordningen går under navnet 'med løntilskud', og den kan udnyttes til at spare penge. 'Svineri', siger regional BUPL-formand.
Af: Niels Ole Qvist
Antallet af pædagoger, der havner i løntilskudsjob, stiger i øjeblikket. På Fyn er over 50 procent flere pædagoger nu ansat med løntilskud sammenlignet med situationen for blot et år siden. Det viser endnu ikke offentliggjorte tal, som BUPL Fyn netop har indsamlet hos samtlige lokalafdelinger.
"Institutionerne er så hårdt presset, at det åbenbart kun kan hænge sammen, hvis man tilfører pædagoger til halv pris. Men der er noget skingrende galt med systemet, hvis man med den ene hånd fyrer pædagoger og fire uger efter ansætter dem i løntilskud," siger næstformand hos BUPL Fyn og medlem af forbundets hovedbestyrelse Anette Lukasiewicz.
Børn&Unge har talt med lokale BUPL-formænd over store dele af landet, og de fleste steder lyder meldingen, at stadig flere uddannede pædagoger ender i løntilskudsjob. Mest markante stigninger ses i sagens natur i de områder, hvor ledigheden stiger kraftigst. Det er især nyuddannede og ældre pædagoger, som bidrager til statistikken.
Alene i BUPL Sydjyllands område, hvor man netop har opgjort tallet, er der p.t. 50 pædagoger ansat på løntilskudsvilkår.
Og det er en fin fidus for kommunerne. En ansat med løntilskud skal kun have cirka 16.000 kroner om måneden, selvom de har samme uddannelse og kvalifikationer som de fastansatte, der altså koster 7000 til 11.000 mere per måned afhængig af anciennitet.
Den samlede besparelse for kommunerne i det sydjyske område er da også til at få øje på. Hvis de skulle betale fuld løn til de 50 pædagoger, som nu er i job med løntilskud, ville det udløse en samlet ekstraudgift på op mod en halv million kroner om måneden for de pågældende kommuner.

Godt og skidt. Formand for BUPL Sydjylland Elisa Bergmann understreger, at der både kan siges godt og dårligt om løntilskudsordningen.
"Der er et enormt pres ude i institutionerne, og de fleste steder tager man med kyshånd mod ekstra hjælp. Problemet er, hvis man bruger løntilskudsansatte til at stoppe alle huller med og dermed i realiteten erstatter nedlagte stillinger med billig arbejdskraft," siger hun.
Noget tyder på, at det netop er dét, man kan være i gang med rundt omkring i landet.
Det er i hvert fald den melding, Børn&Unge får, når der ringes rundt til børnehaverne. Ingen institutionsledere ønsker direkte at lægge navn til, at de har været med til at 'ommøblere' medarbejderstaben, så fastansatte afløses af løntilskudsansatte. Men alle steder erkender man, at det ville være svært at få enderne til at nå sammen uden de ekstra, billige hænder.
Hans Poulsen fra børnehaven Stoldal i Hobro er leder af tre institutioner, og han erkender, at løntilskudsansatte kan bruges til at stoppe hullerne med.
"Vi sparer penge på vikarkontoen, og vi behøver ikke at søge midlertidige afløsere, hvis nogen fra vores faste personale bliver langtidssygemeldte. I mange år har vi ikke fået tilført ekstra ressourcer, så vi er tvunget ud i, at hunden skal æde af sin egen hale," forklarer han.
Mange steder er det uddannede pædagoger, som man får ud i løntilskud. Er det også det hos jer?
"Nej, vi har aldrig haft faguddannede folk."
I nogle børnehaver har man regler for, at løntilskudsansatte for eksempel ikke må deltage i personalemøder, heller ikke selvom de er uddannede pædagoger. Har I også sådan nogen regler?
"Nej! Jeg forstår ikke sådan et menneskesyn. Hos os er alle med til møderne," fastslår Hans Poulsen.

Reglerne tvistes. Hos BUPL Storkøbenhavn har formand Michael Egelund den seneste tid haft kontakt til en del af de berørte BUPL-medlemmer. Han beretter, at der er en udbredt frustration blandt løntilskuds-pædagogerne.
"De er ulykkelige over at være havnet i en situation, hvor der kun er plads til dem, hvis de kan ansættes til halv pris, og jeg forstår godt deres følelser. Der er jo tale om kompetente pædagoger," siger Michael Egelund.
Han aner konturerne af, hvad der foregår rundtomkring i kommunerne.
"Man fyrer Yrsa og ansætter Sofie med løntilskud. Det er imod lovens bogstav, men der er rige muligheder for at tviste reglerne, hvis man vil," siger han.
Hvad synes du om det?
"Min uforbeholdne mening? Det er noget svineri. Og desværre er det ikke kun arbejdsgiverne, som er ramt af den slags budgettænkning, men nok også nogle af vores egne," svarer han.
På hvilken måde kan man tviste reglerne?
"Det kan blandt andet gøres ved, at man afskediger en pædagog og så venter nogle måneder, inden man tager en ind i løntilskud. Reglerne tvistes jo også ved, at man lader løntilskudspædagogerne tage over ved sygdom i institutionen," siger han.
I loven er der et krav om merbeskæftigelse, altså at ansatte i løntilskud skal være en nettotilgang af arbejdskraft. Annette
Lukasiewicz fra BUPL Fyn sætter spørgsmålstegn ved, om kravet overholdes.
"Der mangler hænder rundtomkring i institutionerne. I Odense ser vi et boom i børnetallet, og alligevel fyrer man pædagoger og har skåret 70 ned i tid. Hvordan hænger det sammen?" spørger hun.

Tilfældet Fyn. Helt præcist viser statistikken fra BUPL Fyn, at der i november 2010 var 47 pædagoger ansat med løntilskud i institutionerne. Det tal er pr. oktober 2011 steget til 75, altså en stigning på over 50 procent på under et år.
I Svendborg er antallet steget fra 4 til 15. Næsten en firedobling.
Den socialdemokratiske formand for børne- og ungeudvalget i Svendborg Kommune, Hanne Klit, afviser dog kategorisk, at der er tale om spekulation.
"Slet ikke. Det er en logisk følge af, at ledigheden stiger i området."
Så du forstår slet ikke mistanken om, at arbejdsgiverne tryller fuldtidsjob om til løntilskudsjob?
"Nej, det er ikke for at fylde hullerne."
Men tror du ikke, at pædagoger i løntilskud udfører helt normalt pædagogarbejde, som de er uddannet til? Og dermed kommer til at indgå i normeringen?
"Jeg forstår i hvert fald godt, at det må føles mærkeligt for en pædagog at komme ud i en børnehave, hvis hun ikke må bruge sine kompetencer. Det er ikke meningen, at de skal erstatte fuldtidsansatte, men jo ... de bruger jo nok deres uddannelse. Det er vel såre menneskeligt," svarer Hanne Klit.
Den administrative ledelse i Svendborg Kommune er overrasket over, hvor mange ansatte, der er med løntilskud i kommunens institutioner. Børn&Unge bad direktøren for området, Jan Præstholm, om at undersøge sagen, og det var en dybt forbløffet kommunalchef, der meldte tilbage med de konkrete tal over det samlede antal af løntilskudsansatte.
"Ja, det lyder lidt ekstremt, også for mig," lød det fra ham, da han kunne fortælle, at hver 10. ansat i kommunens dagtilbud er sendt ud med løntilskud.
Svendborg Kommune har i alt cirka 750 fastansatte på dagtilbudsområdet, og 77 ledige har i løbet af de første 10 måneder af i år arbejdet i institutionerne med løntilskud.
Ligesom sin politiske chef afviser Jan
Præstholm dog, at der er tale om bevidst spekulation. Han henviser blandt andet til, at der faktisk er sket et marginalt fald det seneste år i det samlede antal løntilskudsansatte.
"Nej, det er bestemt ikke vores politik at udskifte fastansatte med ledige," forsikrer han.

Ingen ordinære job. Hele grundtanken bag at sende folk ud i løntilskud er at ruste de pågældende til at kunne genindtræde i de fastansattes rækker. Ifølge Elisa Bergmann, formand for BUPL Sydjylland, er det imidlertid at narre de ledige, hvis man giver indtryk af, at der venter et fast job for enden af tunnelen.
"I en tid med stigende ledighed stikker man pædagogerne blår i øjnene, hvis man stiller dem i udsigt, at en løntilskuds-ansættelse kan munde ud i et fast arbejde."
Hvor stort et problem er det, at pædagoger ryger ud i det ene løntilskudsjob efter det andet?
"Det er på kanten af loven, ja dybest set er det ulovligt. Der skal altså være et formål med at sende folk ud i løntilskud, men som det ser ud i øjeblikket, bliver der jo ikke flere faste stillinger," siger Elisa Bergmann.
Heller ikke institutionsleder Hans Poulsen fra Hobro ser løntilskudsjobs som en sandsynlig indgang til et presset arbejdsmarked.
"Jeg er faktisk forarget over, at systemet giver de ansatte i løntilskud indtryk af, at der venter et fast job forude. Med de nuværende økonomiske rammer har vi i hvert fald ikke midler til at ansætte dem, vi får anvist. De får bare endnu en tur rundt i karrusellen," siger han.

Jobbene forsvinder. Hvor pressede de ledige er, fremgår blandt andet af den beretning, som Elisa Bergmann for nylig har aflagt på BUPL Sydjyllands generalforsamling. Her fremgår det, at der i øjeblikket er 440 ledige pædagoger i området. Plus de 50 i løntilskud.
"Antallet af afskedigelser i det samlede BUPL er det sidste år steget, mens der er flere børn i institutionerne end nogensinde. Inden for to år har man anslået, at der er forsvundet cirka 4000 pædagogstillinger," står der videre i beretningen, som uddrager denne konklusion:
"Konkret har de kommunale besparelser betyder nednormeringer, reduktion i åbningstiden, struktur­ændringer, slankning af ledelsen, flere lukkedage og en mindre pædagogandel i institutionerne."
Selvom pædagoger i løntilskud kan være med til at tage noget af presset fra skuldrene af de fastansatte, mener Elisa Bergmann ikke, at det er løsningen på problemerne. Det er kun flere faste stillinger.
Samtidig indrømmer hun dog, at der er tale om et dilemma, og at der ikke kun er negativt at sige om ordningen.
"Ansatte i løntilskud må aldrig sættes i stedet for fast personale. På den anden side er det også vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe nyuddannede og ledige med at få fodfæste på arbejdspladserne. For de har det utroligt svært i øjeblikket. Men også for deres skyld skal vi sikre, at ordningen administreres efter hensigten," siger BUPL-formanden.
Hun oplyser, at BUPL har lavet en ny pjece om netop løntilskudsjobbene og de problemstillinger, der er i ordningen.
"Det er meget vigtigt, at vi får uddannet vores tillidsrepræsentanter til at varetage de her spørgsmål, og at vi sammen finder frem til nogle procedurer for, hvordan vi i fremtiden skal tage imod vores ledige kolleger, når de sendes ud i løntilskud," siger hun.

Gode råd til lederen
• Lav en politik for, hvordan I bruger aktivering og ansatte med løntilskud.
• Lad være med at anvende ledige til at dække et reelt behov for ordinær arbejdskraft.
• Lav en plan for aktiveringsforløbet med beskrivelse af formål, introduktion, arbejdsopgaver og opkvalificering.
• Inddrag tillidsrepræsentanten i planlægningen af forløbet.
• Hold øje med, at den ledige bliver godt modtaget af kollegerne.
• Sørg for, at den ledige bliver inddraget i kerneopgaverne i det tempo, som den ledige er parat til.
• Afhold MUS-samtaler under forløbet.
• Vær opmærksom på, at lovens krav om merbeskæfigelse ikke brydes, når I ansætter ledige med løntilskud.

Fordobling af medhjælpere i løntilskud
Det er ikke kun pædagoger, som erstattes med løntilskudsansatte i daginstitutionerne. Fagforbundet FOA har undersøgt for Børn&Unge, hvor mange pædagogmedhjælpere, der i øjeblikket er ansat med løntilskud eller andre ekstraordinære beskæftigelsesforanstaltninger.
"Tallene viser, at der er sket en voldsom stigning de seneste to år," siger formand for pædagogisk sektor i FOA Jacob Sølvhøj.
"På to år er der tale om en fordobling, fra 1200 til 2400, så vi er slet ikke i tvivl om, at der finder et misbrug sted rundt omkring i kommunerne."
Han påpeger, at fra august 2009 til august 2011 er antallet af pædagogmedhjælpere i ordinære stillinger faldet fra 23.500 til 20.000.
Tror du, at pædagogmedhjælpere i løntilskud også erstatter pædagoger?
"Det ved vi ikke med sikkerhed, men det kan da bestemt ikke udelukkes, at kommunerne også sparer på den måde," svarer han.
Hvis du vil vide mere:
BUPL Nordjylland har lavet en pjece til tillidsrepræsentanter om løntilskud. Find den på
www.bupl.dk/bupl_nordjylland