Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 03 Børn&Unge som e-paper
543 dagtilbud har brug for løft
Af: Cæcilie Kallehave Jensen
En del af dagtilbudsloven i 2017 gjorde det muligt for landets kommuner at søge tilskud fra en pulje på 254 millioner kroner fordelt over tre år til løft af børn i udsatte positioner. 543 daginstitutioner lever op til kriterierne, men kun 100 af dem har fået del i midlerne, viser tal som Politiken har fået af Børne- og Socialministeriet.
Tilskuddet er ellers en del af dagtilbudsaftalen med titlen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’, og puljen er især til ansættelse af flere pædagoger.
En af de 443 forbigåede institutioner er Børnehuset Verdenshuset i Odense, og afslaget kommer bag på pædagogisk leder Inge Anette Lock.

»Vi skulle lige op på hesten igen og sunde os, for jeg synes godt nok, at vi knokler for at skabe de bedste læringsbetingelser for børnene. Tilskuddet kunne have skabt bedre betingelser i forhold til den forebyggende indsats for vores børn i udsatte positioner,« siger hun.

Et af de dagtilbud, som fik støtte, var Løvvangen i Nørresundby, hvor tilskuddet gør en kæmpe forskel. Det fortæller pædagogisk leder Anitta Søgaard Jacobsen.
»Der er færre børn pr. pædagog end tidligere, fordi vi har ansat en ekstra pædagog. Vi kan inddele børnene i mindre grupper og arbejde
mere intenst med dem, så vi undgår uhensigtsmæssige situationer. Børnene får nogle succesoplevelser, fordi der er flere ressourcer,« siger hun.
For at kunne søge om tilskuddet, skal daginstitutionen have mindst 25 procent børn, hvis forældre modtager mindst 80 procent i fripladstilskud eller i socialpædagogisk tilskud til en friplads.
Når mere end 500 institutioner søger om støtten, vidner det om et stort behov, pointerer BUPL-formand, Elisa Rimpler, der kalder puljen ’et skridt på vejen’.

»Der er behov for langt mere,« siger hun.