Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 04 Børn&Unge som e-paper
Den kreative proces kræver tid og spontanitet
Når man arbejder kreativt med børn, skal man slippe styringen og vende verden på hovedet, siger professor
Lene Tanggaard.
Af: Sara Marie Dynesen
Kreativitet er centralt for børns læring. Det fastslår Lene Tanggaard, som er professor i pædagogisk psykologi på Aalborg Universitet. Hun forsker i kreativitet og læring og har netop udgivet bogen ’Lær’.
»Lige nu diskuterer vi, om vores børnehaver skal blive til små skoler, eller om den kreative læring også er vigtig. Forskning viser, at instruktionspædagogik, hvor man træner børn i at blive skoleparate, ikke har langsigtede faglige effekter, men kan føre til angst og præstationsfokus hos børnene.Den legende tilgang giver derimod de bedste faglige resultater i det lange løb. Det viser os, at det kreative er vigtigt, hvis vi ønsker at hjælpe børn godt på vej til at blive fagligt dygtige,«

Hvad skal man være opmærksom på, når man arbejder kreativt med børn?
»Pædagogen skal ikke fokusere på at nå alt det planlagte, og man skal passe på med at stoppe legen for tidligt. Hvis man griber ind og forstyrrer, hæmmer det kreativiteten.
Mange voksne kan ikke rumme uforudsigelighed og rod. Men kreative aktiviteter kræver, at du kan give slip og afvige fra planen i stedet for at gennemføre den slavisk. Du skal understøtte børnenes leg og initiativer, og man må ikke overtage legen eller have en målsætning med, hvor den skal hen. For det vigtigste i en kreativ proces er, at der sker noget nyt, og at børnene bliver overraskede over deres evner. En stram styring kan dræbe den slags overraskelser.«

Hvordan hjælper man børn til at blive kreative?
»Man ved, at pædagoger spiller en stor rolle i forhold til at tilrettelægge betingelserne for, at kreativitet kan opstå. Det er især vigtigt, at hjælpe børnene til at bruge deres forestillingsevner, så deres verdensbillede bliver udfordret. Det kan for eksempel være, hvis man leger, at en sten i virkeligheden er noget andet, end den er. Eller rollelege, hvor verden bliver vendt på hovedet, og man skaber nye muligheder i legen. Børnene skal opleve verden på nye måder.«

Hvorfor er det godt at være kreativ?
»Kreativitet viser helt konkret børnene, hvordan de kan skabe noget og få verden til at se ud på en anden måde, hvis de vil. Sådan bliver de medskabere af deres eget liv. Livet kræver jo af os, at vi er i stand til at tage de udfordringer op, der kommer hen ad vejen.Kreativitet skaber livsduelige børn, der forstår deres egne muligheder, og lærer dem, at handlinger har konsekvenser.«