Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 08 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Sandkasseværkstedet styrker relationer
Børn og pædagoger finder hinanden og knytter relationer i Sandkasseværksteder i to dag­institutioner i Aarhus, der har udviklet en ny ­metode til pædagogisk relationsarbejde.
Af: Marie Bille
Det ville vi
Vores idé var at omsætte den terapeutiske metode Sandplay, der er meget anvendt rundt omkring i verden, til en pædagogisk metode, som vi kalder Sandkasseværkstedet. I institutionen skulle vi ikke udføre terapi, men vi satte os for at undersøge, om vi kunne bruge metoden til at nå de børn, der har det svært med kontakt. Det kan være børn med et utrygt tilknytningsmønster, som ikke bruger de voksne så bevidst, eller børn, der er meget urolige og ikke kan sætte ord på selv. Vi ville bruge Sandkasseværkstedet til at skabe bedre relationer både børnene imellem og mellem pædagoger og børn.

Sådan gjorde vi
Sandkasseværkstedet består af to sandkasser på et bord indendørs og hylder med en masse figurer af dyr, mennesker, indbo, køretøjer osv. i størrelsen 5-20 cm. Her skaber børnene lege og billeder med figurerne og udtrykker sansninger og oplevelser. Størrelsen på sandkasserne er vigtig, for barnet skal kunne overskue hele kassen. Vi samlede de mange figurer ind på loppemarkeder – det var faktisk et stort arbejde. Vi udvalgte nogle børn i hver enkelt institution, som kunne have gavn af Sandkasseværkstedet. Børnene bruger Sandkasseværkstedet to og to sammen eller et enkelt barn alene med en pædagog.

Det lærte vi
Sandkasseværkstedet er en fantastisk metode til at skabe relationer mellem børn. Børnene finder hinanden i det afgrænsede rum. Det kan skabe en god relation mellem en voksen og et barn, som vi ellers har haft svært ved at nå. I den kreative skabende proces i sandkasserne får barnet bedre kontakt med sig selv og sine potentialer. Vi har set børn, som er faldet til ro. Nogle børn startede med at overfylde sandkasserne, som om de var ’overloadede’ rent mentalt. Efterhånden som vi arbejdede videre i sandkasserne, tænkte de mere bevidst over, hvordan de brugte figurerne og rummet. Det viser os, at barnet har fået mere ro i hovedet.

Vores råd til andre
● Bare gå i gang.
● Tænk på Sandkasseværkstedet som et værksted på linje med andre værksteder
i institutionen.
● Vær til stede sammen
med barnet, og vær interesseret og fordybet, så opstår relationen.

Om projektet
Sandkasseværkstedet er en metode til pædagogisk relationsarbejde, der bygger på den terapeutiske metode Sandplay. Pædagoger og pædagogiske ledere fra Den integrerede institution Blomsterhaven og Børnehuset Østerskov i Aarhus Kommune har gennemført udviklingsarbejdet med støtte fra BUPL’s Udviklingspulje. Birthe Thyrre Sørensen har været konsulent, underviser og superviser på projektforløbet. Hvis du vil vide mere om Sandkasseværkstedet, kan du læse rapporten via dette link kortlink.dk/m3r2. Du kan også kontakte Lene Nicolaisen på mail: lene_nicolaisen@mail.dk