Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 09
Kommuner sparer ved tidlig SFO-start
Mange børnehavebørn begynder i SFO tre-fire måneder, før skolen starter. Men den gode normering fra børnehaven følger ikke altid med. Tre ud af fire kommuner bruger den glidende skolestart som et spareprojekt.
Af: Gitte Rebsdorf
Tusindvis af børn siger i denne tid farvel til børnehaven for at begynde i skolefritidsordning, flere måneder før skolen går i gang. Det skal sikre en glidende skolestart. Men tre ud af fire kommuner lader ikke den gode normering fra børnehaven følge med over i SFO'en, viser en ny undersøgelse fra BUPL.
"Det er en god idé at lade børnene begynde i SFO, før skolen går i gang. Men det er vigtigt, at der følger de nødvendige ressourcer med. Børnene skal lære at begå sig i et helt nyt miljø. Det er mere voksenstyret, der er større børn, og der er nogle andre spilleregler, end de er vant til. Det kræver tilstrækkeligt personale. Derfor er det ikke i orden, at kommunerne bruger den tidlige SFO som et spareprojekt," siger formand for BUPL, Henning Pedersen.
Kun en ud af fire kommuner har ligeså god normering i skolefritidsordningen ved skolestart som børnehaven. Resten af kommunerne har enten normeringer som i SFO'en eller en normering, der ligger midt imellem børnehave og SFO.
Normeringerne i børnehaver er betydeligt bedre end i skolefritidsordninger, viser tal fra Danmarks Statistik. Mens der gennemsnitligt er 9,4 børn pr. pædagog i børnehave, så er der 19,7 børn pr. pædagog i SFO.

Sparer fem millioner. En af de kommuner, som har ønsket at spare penge på at lade børnene begynde tidligt i SFO, er Næstved. Her begyndte børnene i SFO allerede i marts, mens skolen først begynder til august.
Men børnene må klare sig med en normering på SFO-niveau. Det giver kommunen en besparelse på 4,6 millioner kroner i år. Til næste år, hvor flere skoler kan være med i ordningen, vil besparelsen stige til 5,6 millioner kroner. Formand for børneudvalget i Næstved Kommune Søren Dysted (A) medgiver, at den tidlige SFO-start er iværksat for at spare penge.
"Vi er presset økonomisk og var tvunget til at finde besparelser. Og da der samtidig var bred politisk enighed om, at det er en god ide at forberede børnene på skolen på denne måde, lå den lige til højrebenet," siger Søren Dysted.
Han er opmærksom på, at den lave normering kan komme til at gå ud over fagligheden.
"Vi vil holde øje med det. Normeringerne er blevet ringere. Det er det, vi sparer penge på. Men børneområdet skulle også bidrage til de samlede besparelser, vi skulle finde. Vi kunne i stedet have valgt at lade det gå ud over den generelle normering. Det havde heller ikke vakt jubel," siger han.

Ingen tager skade. I Vordingborg Kommune har man foretaget nogenlunde den samme manøvre som i Næstved. Her begynder børnene i SFO i maj, og det forventer kommunen at spare 2,4 millioner kroner på årligt.
Formanden for børne-, unge- og familieudvalget i Vordingborg Kommune, Peter E. Jonassen (F), mener, at det er helt i orden at skære i normeringerne i forbindelse med overgang fra børnehaven til SFO'en.
"Børnene skal jo alligevel begynde i skole til august, og jeg tror ikke, at de tager skade af at gå et par måneder med en lavere normering" siger han.
I BUPL henviser Henning Pedersen til, at der er kommet et øget pres på børnene de seneste år, og at starten i SFO er en kæmpe omvæltning for dem. Derfor bør der følge ressourcer med.
"Børnene begynder tidligere i skole end for blot få år siden. Nu starter skolen allerede i 0. klasse. Og hvis man så samtidig lader børnehavebørnene begynde tidligt i SFO, uden at den gode normering følger med, er der tale om noget af et skred," siger han.