Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 19
Nyt klubtilbud stopper kriminalitet
Kun få måneder efter et nyt klubtilbud for vilde unge er åbnet i Frederikssund, er antallet af hærværkssager i politiets døgnrapport raslet ned.
Af: Else Marie Andersen
De har sat ild til containere, stjålet benzin, lavet hærværk på busser, og nogle af dem har stjålet biler. Men det er et fåtal. Til gengæld har et par af dem været med til at sætte ild til en skole. Og de er kun mellem 14 og 18 år.
Men faresignalerne skal opfanges, før man kan ændre de unges faretruende kurs mod en plads i kriminalregistret. Og det er på kort tid lykkedes for et nyt klubtilbud i Frederikssund.
Få måneder efter at Frederikssund Klubberne åbnede det nye klubtilbud, Zonen, for socialt udsatte børn og unge fra Græse Bakkeby, melder Frederikssund Politi om et markant fald i antallet af døgnrapporter fra området. Især sager om hærværk er reduceret væsentligt. Helt præcis med 70 procent.

"Det er minimalt, hvad vi har af sager og henvendelser derude fra i øjeblikket. Der er ingen tvivl om, at Zonen har en stor del af æren for, at der er blevet mere ro. Zonen har fået den daglige kontakt med de unge - og er blevet en del af de unges hverdag, så de ikke længere hænger ud på gaden," siger politiassistent i Frederikssund Politi, Karin Kastling.

Et opsøgende initiativ. Det var uro, drengesteger, kriminalitet og beboerklager i Græse Bakkeby, der sidste år fik Frederikssund Klubberne til at opsøge de vilde unge i området. To pædagoger blev frikøbt nogle timer fra deres klubarbejde for at tage sig af nogle vilde drenge, der hang ud på gaden om aftenen. Via dem fik pædagogerne kontakt til en gruppe af 14-15-årige, der pegede på én væsentlig grund til, at de begik kriminalitet: De kedede sig og ville gerne have et sted, hvor de kunne være sammen.
Den besked formidlede de to pædagoger videre til Frederikssund Klubberne. Og sammen med den lokale klubleder fra Klub Græse Bakkeby blev et nyt projekt til de vilde unge søsat som egentligt klubtilbud.
"Zonen skal arbejde socialpædagogisk med de unges problemer i samarbejde med familierne. Zonens arbejde er en arbejdsform, som indeholder et sammenkog af et åbent værested, en matrikelløs klub, dagbehandling og opsøgende arbejde. Målet er at sluse de unge tilbage til almindelige fritidsaktiviteter i Ungdomsskolen eller klubberne, så vi om nogle år kan tage fat om en ny gruppe truede børn og unge," siger Frederikssund Klubbernes fællesleder Rasmus Bakke-Nielsen.
Sammen med sit lederteam af daglige klubledere i Frederikssund besluttede han at afsætte penge til at etablere Zonen som et projekt med en langt bedre normering end de traditionelle klubber. Mens klubberne normalt kun har 1 fuldtidsansat til 27 børn, er der en fuldtidsansat pr. 3-4 unge i Zonen. Det mener lederteamet er nødvendigt for at kunne etablere de nødvendige relationer til de socialt udsatte unge.

De unge strømmer til klubben. Normalt mødes 12-16 unge i deres klublokaler til spisning tirsdag aften og fodbold torsdag aften. Pædagogerne er i stand til at agere i kaos og handle hurtigt, og denne fredag aften har de eksempelvis med kort varsel taget initiativ til en videoaften. Egentlig var kun otte drenge tilmeldt til spisning. Men 12 drenge og piger er mødt op til grillmad og video.

Ikke nok med at drengene strømmer til deres nye klublokaler på Heimdalsvej i Frederikssund. De nye omgivelser har også trukket drengene væk fra gaden og deres faretruende kurs.
"Før lavede jeg ballade, for jeg havde ikke noget at lave sammen med vennerne. Det har jeg nu. Vi har fået en ordentlig klub. Det er et godt sted at komme. Her er flinke voksne, som forstår os. Det er, som om de er unge, der bare er blevet lidt ældre,", siger en 15-årig dreng, der ønsker at være anonym.

Skaber relationer. Som led i arbejdet med de vilde unge har de to makkere, pædagogerne Ulrik Larsen og Mikkel Godman Jensen, sammen med Zonens nye daglige leder skabt kontakt til flere af de unges forældre, der er begyndt at ringe til pædagogerne for at drøfte de unges problemer.
"Der er altid en af os, der har en mobiltelefon tændt, så de unge og deres forældre kan få fat i os," fortæller Mikkel Godman Jensen.

For nylig har Zonen også haft møde med beboerne i Græse Bakkeby for at komme i dialog med dem om det nye initiativ over for områdets vilde unge.
"Det er kun to aftener om ugen, vi arbejder med børnene i den store gruppe. Ellers splitter vi dem op i grupper på to-tre stykker og sliber lidt på båden, tager til styrketræning med dem - ja det er næsten ligegyldigt, hvad vi laver med dem. I mindre grupper er det lettere at få dem til at snakke om deres problemer. Det kan de ikke i den store gruppe, for så mister den enkelte status over for de andre," fastslår pædagog Ulrik Larsen.

Fremtiden. Zonen er finansieret af Frederikssund Klubbernes egen kasse indtil september. I juni skal politikerne i Frederikssund Kommune tage stilling til, om kommunen fremover vil spytte i kassen og medfinansiere de godt 1.2 millioner kroner, det årligt koster i løn og husleje for klubben. Dertil kommer udgifter til aktiviteter.
"Hvis Zonen lukker, og de unge bliver smidt på gaden, vil jeg ikke udelukke, at flere af dem risikerer at ende i kriminalregistret," siger politiassistent Karin Kastling fra Frederikssund Politi.

I Frederikssund er rygtet om politiets roser til projekt Zonen nået til opvækst- og uddannelsesudvalget, hvor formand Anne-Mette Worch (V) føler sig overbevist om, at projektet skal fortsætte.
"Jeg har en klar forventning om, at vi kan finde de penge, der skal til, for at Zonen kan forsætte. Det kan være, der skal flyttes rundt på nogle midler, men det er jo bevist, at målrettede indsatser nytter," fastslår Anne-Mette Worch.


Hærværk faldt med 70 procent
Tal fra Frederikssund Politi dokumenterer, at antallet af hærværkssager i Græse Bakkeby er faldet med 70 procent, siden projekt Zonen åbnede som egentlig klubtilbud for de udsatte børn og unge fra området.
I de første fire måneder af 2007 var der 14 hærværkssager mod kun 4 sager fra 1. januar til 1. maj i 2008.
Godt nok var der i samme periode i 2008 et enkelt indbrud mere end i 2007 - (fire i år mod tre sidste år). Til gengæld melder døgnrapportens første fire måneder fra Græse Bakkeby hverken om vold eller ildspåsættelse, som tilfældet var sidste år.