Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 12
Lær af os. Hørves børn er parat til skolen
Et forsøg på at gøre børnene fra Børnehaven Bevægelseshaven i Odsherred Kommune skoleparate har været en succes på grund af et tæt samarbejde med Vallekilde Hørve Skole.
Af: Vibeke Bye Jensen
Det ville vi
Førskoleprojektet er et sam­arbejde mellem Børne­haven Bevægelseshaven og Vallekilde Hørve Skole. Idéen er, at børnene får en oplevelse af, hvad det vil sige at gå i skole. De møder deres kommende børnehave- og klasselærer og præsenteres for forskellige fag og de arbejdsmetoder, de vil opleve i skolen. Lærere og pædagoger har samarbejdet om projektet. Sammen har vi afstemt forventningerne til hinanden og udvekslet idéer til indholdet. Skolen har betalt udgifterne til, at lærerne kan komme jævnligt i børnehaven. Projektet starter om efteråret i børnehaven og fortsætter i skolen i løbet af foråret.

Sådan gjorde vi
Lærer og børnehaveklasselærer plus læsevejleder deltager i aktiviteter i børnehaven og i børnemøder, hvor der øves situationer, som børnene vil møde i skolen: at tale efter tur, række hånden op og lytte til hinanden. Og der arbejdes med legeskrivning. Anden del af førskoleprojektet foregår på skolen, hvor børnene får en mappe med opgaver, og de introduceres til fagene dansk, engelsk og matematik. De lærer, hvordan man bruger smartboard og får en fornemmelse af, hvad det betyder at være i klasselokalet og lytte til klasselæreren. Børnene får rig lejlighed til at snakke om deres oplevelser i skolen.

Det lærte vi
Vi oplever, at børnene gerne vil deltage i projektet, og at de er helt klar til at komme i skole, når de når skolestarten. Det skaber tryghed og forudsigelighed for børnene, at de i forvejen kender skolen, lærerne og rammerne for en skolestart. Det er vigtigt, at samspillet mellem pædagogers og læreres faglighed bærer overgangen. Forældrene er glade for projektet, fordi de kan se, at børnene er klædt bedre på til skolen. De oplever, at børnene er trygge ved at komme i skole, fordi de ved, hvad den spændende nye skoleverden kan tilbyde. Børnene er derfor ikke nervøse for, hvad der venter.

Om projektet
Skoleparathedsprojektet i Bevægelseshaven, som ligger i Hørve, Odsherred Kommune, begyndte for fire år siden med udviklingsmidler fra kommunen. Det nuværende projekt er en udløber af et 12 år gammelt projekt om overgange.

Vores råd til andre
1. Projektet lykkes bedst, hvis der er et samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvor begge fagligheder komme i spil.
2. Både lærere og pædagoger skal være engageret i arbejdet i både skole og institution.
3. Børnene skal opleve, at lærerne er velkomne i børnehaven, og at de selv er velkomne i skolen.