Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 33
BUPL mener: En profession fødes
Rammerne for arbejdet i institutioner og klubber skal tage udgangspunkt i pædagogernes viden og professionalitet og ikke i ønsket om at måle alt
Af: Henning Pedersen - formand
Overskriften er titlen på Børn&Unges artikelserie om BUPL's 10 professionsmålsætninger. Disse 'vejvisere' skal lede BUPL's bestræbelser på at blive en professionsforening for pædagogerne.
Og der er brug for en styrkelse af professionstankegangen. Forårets lønkamp og de igangværende budgetforhandlinger viser, at der endnu er et godt stykke vej, inden pædagogers uddannelse, viden og erfaring anerkendes med en løn og nogle arbejdsvilkår, som modsvarer det samfundsvigtige arbejde de udfører.
Men vejen til anerkendelse som en profession er - som vi kan se andetsteds i dette blad - lang og fyldt med dilemmaer. De stigende krav udefra om evalueringer, dokumentation og målinger opleves på den ene side som en tidsrøver og et angreb på metodefriheden. På den anden side giver det pædagogerne en kærkommen lejlighed til at formidle vigtigheden af deres arbejde. Mange pædagoger oplever således en indskrænkning af autonomien, men samtidig en større grad af professionalisering.
Er der en vej ud af dilemmaet? Pædagogerne angiver selv løsningen: Følelsen af autonomi i arbejdet opleves stærkest, når arbejdet med evalueringer og dokumentation kan tilrettelægges som en del af det daglige arbejde og i samklang med institutionens rutiner og rytmer. Med andre ord når de udefrakommende krav kan omsættes via pædagogernes viden og erfaringer som en del af det pædagogiske arbejde.
Det er det, vi skal have politikere og embedsmænd til at forstå. Rammerne for arbejdet i institutioner og klubber skal tage udgangspunkt i pædagogernes viden og professionalitet, og ikke i ønsket om at måle alt. Hvis politikere og embedsmænd blot lyttede mere til pædagogerne, ville antallet af overflødige administrative opgaver kunne nedbringes betragteligt og tiden udnyttes bedre i forhold til børnene og de unge. Det ville betyde en anden og mere jordnær kvalitet, end den mange politikere og embedsmænd gør sig til fortalere for.
For at de 10 professionsmålsætninger skal være slagkraftige i forhold til politikere og embedsmænd, skal vi dog have endnu mere kød på. Derfor vil jeg gerne opfordre alle medlemmer til at tage del i debatten om, hvordan målsætningerne kan blive til konkrete handlinger i kampen for bedre vilkår, bedre kvalitet og større arbejdsglæde.
Hvis du vil bidrage, kan du deltage i de lokale generalforsamlinger, lokale møder eller sende dit bud på BUPL's web-debat. Målsætningerne behandles på kongressen den 20.-22. november.