Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 04
OK 08: Uklart OK-forløb
Kravene og budskaberne var ikke klare nok. BUPL's hovedbestyrelse har evalueret især det, der ikke gik godt under overenskomstforhandlingerne og strejken.
Af: Steffen Hagemann
Da 25.619 pædagoger og klubfolk stemte nej og kastede BUPL ud i en strejke i foråret, var det endnu en overraskelse i et forhandlingsforløb, der langt fra fulgte den drejebog, som BUPL's hovedbestyrelse havde skrevet i forvejen.
Hovedbestyrelsen havde regnet med, at det ville gå nogenlunde som under forhandlingerne i 2005, og derfor havde man ingen alternative strategier klar, da situationen udviklede sig i en helt anden retning.
Samtidig druknede BUPL's forhandlingstaktisk fornuftige budskab om 'mere løn' i andre organisationers kontante krav om '15 procent mere' eller '5000 mere om måneden'.
Det er nogle af de konklusioner, BUPL's hovedbestyrelse er nået frem til efter at have kigget på forårets forløb i bagklogskabens klare og selvkritiske lys.
Hovedbestyrelsen lagde ikke fingrene imellem, da den på sit møde i sidste uge afsluttede evalueringen af OK 2008.
"Vi har primært fokus på det, der ikke gik godt, men det er der en pointe i, for det kan vi lære af," sagde Allan Baumann, faglig sekretær i BUPL's forretningsudvalg.
Han fremhævede, at BUPL's krav ikke var klart nok formuleret.
"Men det var et politisk valg på baggrund af forhandlingerne i 2005, hvor vores krav var alt for klare," sagde Allan Baumann og forklarede, at man dengang sendte de ultimative krav ud fra starten, men så havde man ikke noget at give af under forhandlingerne.
"Og man får ikke 100 procent, når man forhandler," sagde han.

På røven. Jeanett Drewsen fra BUPL Storkøbenhavn beklagede, at man ikke havde en plan B.
"Det var overraskelsernes overenskomst. På alle mulige områder havde vi ikke været inde med andre strategier," mente hun.
Tonny Andersen, faglig sekretær i forretningsudvalget, var enig i, at der var behov for flere strategier. Men hovedbestyrelsen tog også fejl af stemningen blandt medlemmerne, fremhævede han.
"Det er en nøgtern konstatering, eftersom medlemmerne stemte hovedbestyrelsen massivt ned," sagde han.
Randi Tielbo fra BUPL Storkøbenhavn var ikke enig med Tonny Andersen.
"Jeg bliver pikeret. For når du siger, at vi tager fejl, så bliver det medlemmernes stemning, der skal være afgørende for, hvordan hovedbestyrelsen agerer i en forhandlingssituation," sagde hun og påpegede, at hovedbestyrelsen bør løfte det politiske ansvar og tage de nødvendige beslutninger.
"Nogle gange ryger vi på røven. Andre gange bliver det sådan, som vi anbefaler," tilføjede hun.

Nærværende krav. BUPL's formand Henning Pedersen havde et bud på, hvad man kunne lære og bruge til næste overenskomstforhandling i 2011
"Vores budskaber skal være klare, tydelige og til at kommunikere. Kan vi opstille et mål, som vi kan opbygge en strategi omkring? Så kan vi altid nuancere det hen ad vejen," sagde Henning Pedersen.
Han fremhævede også nødvendigheden af at inddrage medlemmerne på nye måder i alle faser af overenskomstforløbet. Det er også nødvendigt at gøre kravene nærværende for den enkelte pædagog, der tænker på den samlede arbejdssituation, fremhævede Henning Pedersen.
"Hvordan får vi skabt en forbindelse mellem OK-kravene og arbejdslivet hos den enkelte pædagog, som tænker: 'Hvad skal der til for at gøre det bedre for mig?'" sagde Henning Pedersen.
Han mente også, at hovedbestyrelsen skal diskutere konfliktstrategier frem mod 2011 og forholde sig til arbejdsgivernes responsmuligheder.
"Hvis vi spiller højt spil med en offensiv konfliktstrategi, foretager Kommunernes Landsforening et modtræk, nemlig lockoutvarsel med det samme."

Evaluering af OK 2008

BUPL's forberedelse af OK 2008 var i høj grad styret af en forventning om, at forløbet ville komme til at ligne forløbet omkring OK 05.

BUPL's krav var ikke på noget tidspunkt formuleret entydigt klart.

BUPL's overordnede forhandlingsstrategi var for ensidigt bundet til, at KTO skulle levere et resultat i form af 'mere end det private'.

Der var meget lidt synlighed omkring konflikten i kommuner, hvor der ikke blev strejket.

BUPL havde ikke tilstrækkelige midler til at imødegå en lockout.

Planen for og personaleressourcerne til håndtering af udbetaling af konfliktunderstøttelse var ikke tilstrækkelige.

Det var effektivt at organisere strejkearbejdet i få kommuner, ligesom det var let at skabe fællesskab i et begrænset geografisk område.

Det kommunikative beredskab var i nogle nøglesituationer helt utilstrækkeligt. Både i forbindelse med KTO-forliget den 1. marts og med mæglingsforslaget den 11. april var det åbenlyst, at BUPL ikke havde forberedt sig tilstrækkeligt på at forklare medlemmerne og offentligheden, hvad der var BUPL's synspunkter og valg i den konkrete situation.

Hovedbestyrelsens uenighed om mæglingsforslaget (22 anbefalede et ja, 9 et nej, red.) og den måde, det blev håndteret på, hvor nej-sigerne var mere aktive end ja-sigerne i afstemningsperioden, gav kommunikationsproblemer for organisationen som helhed. Den samlede dialog med medlemmerne om indholdet af det indgåede forlig var ikke god nok.

Kilde: Evaluering af OK 2008, vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 28. januar 2009