Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 17
OK 2008: Så skal lønnen op
Pædagogerne har sagt ja til at strejke, konstaterer formand Henning Pedersen. Med et soleklart budskab til arbejdsgiverne og samfundet: Pædagogerne finder sig ikke i lav løn.
Af: Steffen Hagemann
Rummet dirrer af nervøs uro. 15 personer er samlet inde på BUPL's formandskontor, deriblandt hele BUPL's daglige politiske ledelse, det syv mand store forretningsudvalg.
"Tjek din mail igen," siger næstformand Birgitte Conradsen.
De venter alle sammen på en ting: Resultatet af pædagogernes urafstemning.

Forbundsformand Henning Pedersen sidder ved sin pc og tjekker sin mail. Resultatet kommer pr. mail. Det er allerede halvanden time forsinket, da Henning Pedersen skærer igennem uroen, men uden at hæve stemmen:
"Det blev et nej - et klart nej endda," siger han henvendt til alle og ingen.
Han sidder stille ved pc'en lidt uden at sige noget. Tager brillerne af og på igen og stirrer på de tydelige tal på skærmen:
16.293 ja-stemmer, 25.619 nej-stemmer.
Umiddelbart har han ikke meget at tilføje. "Resultatet er jo soleklart," siger Henning Pedersen.

Er du overrasket over resultatet?
"Ja, men især over at det blev så klart. Men beskeden er ikke til at tage fejl af: Vi vil have mere i løn," fastslår Henning Pedersen.
Han fremhæver, at resultatet ikke kun er et nej til et overenskomstresultat, det er også et klart ja til en strejke:
"Strejkevilligheden er enormt stor. Pædagogerne er villige til at strejke for at få et bedre resultat," siger Henning Pedersen.
BUPL's politiske ledelse havde ellers anbefalet pædagogerne at sige ja til det mæglingsforslag, som nu er forkastet. I BUPL's daglige ledelse havde seks af syv forretningsudvalgsmedlemmer anbefalet et ja.
Kun Tonny Andersen var ikke tilfreds med resultatet og anbefalede et nej. I BUPL's hovedbestyrelse var der også flertal for et ja med stemmetallet 22, mens ni anbefalede et nej.

Alligevel har et stort flertal af medlemmerne sagt nej tak til mæglingsforslaget, og de kaster nu pædagogerne ud i en strejke.
"Det er godt, at der ikke er tvivl om resultatet," siger Henning Pedersen.
Du har anbefalet et ja. Får strejken personlige konsekvenser for dig?
"Nej! Lige nu handler det om at få strejken til at give et resultat. Det andet har jeg ikke overvejet et sekund," siger Henning Pedersen og tilføjer, at den slags overvejelser må vente, til strejken er godt overstået.
Lige nu gælder det om med strejkevåbenet som middel at få forhandlet sig til et bedre overenskomstresultat. Og formanden har et klart budskab med til forhandlingsbordet:
"Pædagogerne finder sig ikke i en lav løn."

JA: 38,9 - NEJ 61,1

Strejke! For første gang har medlemmerne af BUPL stemt en overenskomst ned, og de skal derfor - ligeledes for første gang -
i en lovlig, overenskomstmæssig konflikt fra mandag den 19. maj.
Forkastelsen af forligsmand Mette Christensens mæglingsforslag skete med 25.619 nej-stemmer mod 16.293 ja-stemmer, svarende til 61,1 procent nej-stemmer mod 38,9 procent ja-stemmer.
Af de i alt 60.411 pædagoger og klubfolk, som havde ret til at deltage i afstemningen, benyttede de 41.912 sig af muligheden. Det giver en stemmeprocent på 69,3, og det er den højeste siden 1987 - og den fjerde højeste i organisationens historie. Rekorden blev sat i 1983, da stemmedeltagelsen var på 75 procent.


Pædagogerne sagde nej til
• Lønstigninger på gennemsnitligt 13 procent over tre år.
• 3.000 kroner mere om måneden til en nyuddannet.
• Knap 4.000 kroner mere om måneden til folk med mere end ti års anciennitet.
• Funktionstillæg til tillidsrepræsentanter.
• Fast årligt ulempetillæg for fast aftenarbejde (andre ulempetillæg bortfalder).
• Fem seniorfridage pr. år til seniorer (+58 år).
• Ret til fri med løn på barnets første og anden sygedag.
• Flere uger med løn til fædre på barselsorlov.
• Ny selvstændig overenskomst til ledere.

Læs alt om OK 2008 på www.bupl.dk


Sådan stemte medlemmerne i de 12 fagforeninger

Fagforening ja nej

BUPL Hovedstaden 658 2.215

BUPL Storkøbenhavn 1.844 2.537

BUPL Bornholm 89 187

BUPL Nordsjælland 1.948 2.063

BUPL Midtsjælland 1.505 1.633

BUPL Sydøst 1.335 1.306

BUPL Fyn 1.805 1.520

BUPL Sydjylland 1.579 3.698

BUPL Århus 831 2.629

BUPL Østjylland 1.761 1.952

BUPL MidtVestjylland 869 1.995

BUPL Nordjylland 1.807 2.035

Pædagogstuderendes
LandsSammenslutning (PLS) 261 1.848


Ud af de 12 fagforeninger mønstrede 10 nej-flertal. BUPL Fyn og BUPL Sydøst var ene om at have flertal af ja-stemmer. PLS kom ud med det højeste nej-flertal af alle.