Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 07
Sig nej til ny a-kasselov
Unge ledige risikerer at blive tvunget ud af a-kassen og over i de kommunale jobcentre. BUPL og de unge pædagoger er imod.
Af: Trine Vinther Larsen
BUPL’s a-kasse er sammen med lærernes og sygeplejerskernes faglige a-kasser medskaber af en kampagne og en underskriftindsamling, som skal få Christiansborgpolitikerne på andre tanker. I hvert fald, når det handler om hjælp til unge ledige. A-kasserne er i oprør, fordi regeringen på baggrund af Carsten Koch-udvalgets anbefalinger arbejder på et lovforslag, som vil tvinge eksempelvis ledige pædagoger under 30 år ud af BUPL-A og over i de kommunale jobcentre.
Det vil ifølge hovedkasserer i BUPL og formand for BUPL’s a-kasse Lasse Bjerg Jørgensen være en kata­strofe. Nye tal fra pædagogernes, lærernes og de sundhedsprofessionelle a-kasser viser, at man i løbet af 2013 tilsammen hjalp 8.958 ledige under 30 år i arbejde. De risikerer fremover at havne i køen på jobcentret, advarer Lasse Bjerg Jørgensen.
»Vi er hurtigere og bedre end jobcentrene til at skaffe de ny­uddannede i arbejde. Derfor giver det ingen mening at fjerne opgaven og indsætte en aldersgrænse,« siger a-kasse-formanden.

Mia vælger a-kassen. Kampagnen er landsdækkende, og alle uanset faglig baggrund, stillingsbetegnelse og alder opfordres til at skrive under. Hvis man ser på tallet fra samtlige a-kasser i Danmark, så modtog 90.552 personer under 30 år hjælp fra a-kasserne i 2013.
Pædagog Mia Lehmann Nielsen, 27, var en af dem. Hun er i dag ansat i en SFO i Munkebo på Fyn, men stillingen er midlertidig. Bliver hun ledig igen, vil hun hjælpes af a-kassen.
»Jeg tror, jeg vil være ringere stillet i forhold til at få job, hvis jeg udelukkende var tilknyttet et overordnet jobcenter. Jobcentret kan give opskriften på en typisk ansøgning, men ikke en, der målretter sig pædagogiske arbejdspladser. Jeg vil være utryg og ærgerlig ved ikke at kunne læne mig op ad min faggruppe i en ledighedssituation,« siger hun.

Læs mere om kampagnen og skriv under på bupl.dk/stoploven