Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 17
Kommunalvalg 2013. Adopter en politiker
Politikere og pædagoger knyttes sammen i Horsens. Det skal sikre større forståelse for pædagogernes arbejde.
Af: Laura Philbert
4.000 pædagoger i skolen skal med den nye skole­reform omplaceres, og mange spørger sig selv, om de stadig har job, når reformen træder i kraft næste år.
Det er baggrunden for, at BUPL Østjylland har taget initiativ til adoptioner af kommunal­politikere. Adoptionerne indebærer, at skolepædagoger og ­ledere i skoler og SFO- og fritidsordninger i Horsens Kommune får besøg af en politisk kandidat til efterårets kommunalvalg. Det giver skolepædagogerne mulighed for at give politikerne indblik i deres arbejde og skolereformens konsekvenser.
»Formålet med arrangementet er at give politikerne et oplyst grundlag at træffe deres beslutninger ud fra,« fortæller formand for BUPL Østjylland Anne Grethe Rosenberg.
Skolepædagogerne og lederne får mulighed for at sætte kandidaterne ind i deres daglige arbejde i skolen og skolereformens konsekvenser og ­måske danne en fast kontakt og skabe mere ­dialog i fremtiden. Udover politikeradoptionerne afholder BUPL Østjylland 10 lokale medlems­møder, der handler om skolereformen. På møderne lægger pædagogerne ud med i grupper at fortælle virkelig historier om, hvordan børn har profiteret af lærer-pædagog-samarbejdet. Derefter får politiske kandidater mulighed for at stille pædagogerne spørgsmål, så de kan blive ­klogere på skolereformen og dens konsekvenser. »Politikerne lytter og får lov til at stille de dumme spørgsmål. Der er en konstruktiv og respektfuld dialog mellem kandidaterne og medlemmerne, hvor politikerne ikke bliver klædt af, men på med pædagogernes gode historier og viden,« siger Anne Grethe Rosenberg. Hun har oplevet, at pædagogerne går begejstrede fra møderne, fordi de føler sig lyttet til. Og de personlige fortællinger gør det nemmere for politikerne at forstå skolepædagogernes arbejde.

Følordning i Sydjylland
BUPL Sydjylland arrangerer også politikeradoptioner. Her går arrangementet under navnet ’følordning’. I uge 43 får politikerne mulighed for at tage del i dagligdagen i en daginstitution i løbet af en eller flere dage. Tanken med besøgene er, at politikerne bliver vist rundt og får et bedre indtryk af, hvordan pædagogerne arbejder i praksis. Ugen efter bliver besøgene fulgt op af paneldebatter med forældrebestyrelse, pædagoger og politikere.