Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Bedsteforældrebank giver nærvær på kontoen
Børnehaven Ellebæk i Holstebro har oprettet en ’bank’ med bedsteforældre, som både børn, personale og bedsteforældrene har glæde af.
Af: Marie Bille
Det ville vi
Vi ser Børnehaven Ellebæk som en del af et fællesskab, hvor enhver ikke er sig selv nærmest. Vi er bevidste om den betydning, lokalområdets borgere, institutioner, skoler, klubber og foreninger har for hinanden, og vi ville gerne åbne børnehaven mere for lokalsamfundet. Personalet og ledelsen i børnehaven har i tæt samarbejde med bestyrelsen og Forældresupport, en aktiv gruppe af forældre, taget initiativ til forskellige medborgerskabsinitiativer og et af dem er ’Bedsteforældrebanken’. Tanken er, at det har en værdi i sig selv at være sammen på tværs af generationer, faglighed og social status.

Sådan gjorde vi
Bedsteforældrebanken startede i 2014. Indeståendet er foreløbig på 15 bedsteforældre, og flere er på vej. De hygger og leger med børnene i hverdagen og er med til arrangementer. Bedsteforældre i banken kommer i børnehaven i det omfang, de har tid og lyst, og de bestemmer selv, hvad de laver sammen med børnene. Børnene nyder at have hyggeonkler og -tanter, der interesserer sig for dem og giver opmærksomhed. Personalet bliver suppleret og får flere samarbejdspartnere og inspiration. Bedsteforældrene oplever at have værdi og skaber relationer til børn, personale og andre bedsteforældre.

Det lærte vi
Vi er stadig ved at finde vores ben, og der skal selvfølgelig evalueres hen ad vejen. Men alle synes, at Bedste­forældrebanken er et fantastisk supplement. Der er overordnede regler for omgangen med børnene, tavshedspligt, børneattester og lignende, som skal overholdes. Men derudover former bedsteforældrene selv deres rolle og samvær med børnene. Bedsteforældrene har tid til at give en hjælpende hånd og give børnene mere af det nærvær og den fysiske kontakt, som er så vigtig, og på den måde er denne gruppe et godt supplement til livet i børnehaven.

Vores råd til andre
1. Spørg jer selv: Hvad vil vi fylde i vores fælles rum?
2.. Giv plads, så andre kan byde ind, tage ansvar og skabe værdier, som er mere bæredygtige.
3. Prøv at turde give slip på styring, og prøv noget nyt, usikkert og udfordrende.
4. Prøv at turde fejle.

Om medborgerskab i Børnehaven Ellebæk
Udover Bedsteforældrebanken har børnehaven andre medborgerskabsaktiviteter, fx maddage med familiespisning, sommerfest med kirken, udlån af børnehaven til private arrangementer og samarbejde med sundhedsplejen om at bruge børnehaven til møder med mødregrupper i åbningstiden.
Børnehaveleder Line Nørgaard Skou fortæller gerne alle interesserede om sine erfaringer med medborgerskab. Ring på tlf. 9611 6084 eller 2370 0246.