Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 02
Skoleparat: Pædagoger påvirker børnenes udbytte positivt
Børnenes udbytte af HippHopp afhænger blandt andet af, om pædagogerne interesserer sig for de aktiviteter, børnene laver med far og mor derhjemme.
Af: Henrik Stanek
Pædagogerne i 10 institutioner i Helsingør hjælper med at finde frem til de børn, der har brug for at et ekstra skub for at blive klar til udfordringerne i skolen. I Børnehuset Blæksprutten bakker personalet desuden Hipp­Hopp op gennem aktiviteter i børnehaven og ved at interessere sig for forældrenes indsats.
»Børnene får deres forældre tættere på, når de laver opgaver sammen, og mange af dem savner netop voksenkontakt. Det kan vi ikke honorere i samme grad i børnehaven, hvor der er flere børn om den enkelte voksne. Men vi tager så vidt muligt emnerne i HippHopp op i storgruppen, for så ved børnene noget, som de kan fortælle de andre om,« siger pæda­gog Sabrina Vocale.
Børnene får hurtigere begreberne på plads, når de både arbejder med dyr og former derhjemme og i børnehaven.
»Det er vigtigt, at børnene lærer at bruge ordene i forskellige sammenhænge, for det skal de kunne i skolen,« siger Sabrina Vocale.
Pædagogerne i Blæksprutten spørger forældrene, hvordan det går med opgaverne derhjemme, og fortæller om de fremskridt, de iagttager hos barnet.
»Det kan især være svært at komme i kontakt med tosprogede forældre, men her har vi noget konkret at tale om,« siger Sabrina Vocale.
Selvom forældrene er nysgerrige efter, om pædagogerne kan mærke forskel på deres børn, følger ikke alle institutioner op på HippHopp.
»Nogle betragter det som et kommunalt projekt, de ikke behøver blande sig i, men vi får bedre resultater, når pæda­gogerne interesserer sig for, hvad forældre og børn laver i HippHopp. Det betyder meget, når nogle lægger mærke til, at barnet rykker sig, fordi de yder en indsats derhjemme,« siger projektleder Cornelia Jørgensen.

Tre gode råd om forældreprogrammer
• Spørg til, hvad forældre og barn laver derhjemme.
• Fortæl, hvordan du kan se, at indsatsen gavner barnet i børnehaven.
• Du hjælper barnet, hvis du tager aktiviteterne fra forældreprogrammet op i børnehaven.

HippHopp styrker børnenes kompetencer
Forældrene vurderer, at børnenes sociale kompetencer, sprog, motorik og kulturelle forståelse bliver bedre, og det er børnenes pædagoger enige i. Det viser evalueringen af et toårigt forløb med HippHopp under Socialstyrelsen med næsten 300 familier fra Horsens, Sønderborg, Varde og Helsingør Kommuner.
Konkret bliver børnene i stand til at følge regler og vente på tur i lege, og de bliver også væsentligt bedre til at høre efter, hvad voksne siger. De driller mindre og undgår også selv at blive drillet, men her er udviklingen dog mindre markant.
»Samlet set indikerer evalueringen, at HippHopp kan medvirke til, at børnene gennemgår en alsidig personlig udvikling, som ruster dem til overgangen til skolen,« konkluderer Rambøl Management Consulting i rapporten, som både belyser den umiddelbare effekt og effekten fire til seks måneder efter afslutningen af HippHopp.
Forældrene oplever også, at de selv udvikler sig. De føler, at de lykkes med at opdrage deres barn, og oplever, at de kan hjælpe barnet med at lære nye ting. De kender også deres barns tanker, evner og følelser langt bedre end før HippHopp.
Du kan downloade evalueringen fra socialstyrelsen.dk

Øvelser i almendannelse
HippHopp er en dansk udgave af det internationale program Hippy. Gennem øvelser udvikler børnene et alderssvarende sprog, de får en bedre motorik, og de lærer udtryksformer som litteratur, spil og lege at kende. Programmet løber over 30 uger i barnets sidste år i børnehaven. På alle hverdage laver forældre og barn en aktivitet, der varer 15-20 minutter. Emnerne er valgt ud fra, hvad børn på fem-seks år almindeligvis er optaget af, og emner, der er almendannende:
• Dyr – tæt på og langt væk, i zoologisk have og fjerne lande, insekter i naturen omkring os, bondegårdsdyr og forståelse for, hvor maden i køledisken kommer fra.
• Her bor jeg – om Danmark, historie, samfundsforhold, danmarkskort, demokratiske værdier og lokalområdet.
• Min krop – om sanser, følelser, fysisk aktivitet og kropsbevidsthed.
• Superhelte og prinsesser – for henholdsvis drenge og piger med mulighed for at leve sin indre superhelt eller prinsessedrøm ud.
• Verden omkring mig – om miljø, havet, verdens folkeslag og respekt for naturen.
• Eventyr – om gode historier, teater, udklædning, fortællekunst, kulturelle udtryksformer og værdier.
• Jeg er stærk og sund – om sund mad, sport og idræt, leg og bevægelse, selvværd og kropsbevidsthed.
• Familie og arbejde – om mine rødder, gamle dage, arbejde, uddannelse, drømme og følelse af fællesskab.
• Nørd – om eksperimenter af forskellig karakter blandt andet om fysik, natur og naturfænomener, vægt, størrelse og antal.
• Venner – om at skabe sociale relationer, konfliktløsning, følelser, empati og venskaber.

Læs mere på servicestyrelsen.dk/hipphopp