Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
Pædagogers rolle i skolen vokser
Af: Steffen Hagemann
Den større rolle, som pædagogerne med folkeskolereformen blev tiltænkt, ser nu ud til at rykke tættere på. I hvert fald kan pædagoger nu fortælle, at de i højere grad inddrages i samarbejdet om undervisningen, og at ledelsen også i højere grad anerkender deres arbejde. 84 procent af pædagogerne i skolen deltager i
tilrettelæggelse af undervisning, mens 88 procent underviser.
Det viser rapporten ’Lærere og pædagogers oplevelse af den længere og mere varierede skoledag i folkeskolereformens fjerde år’ fra VIVE. Understøttende undervisning er ved at finde sin form. Fra 2016 til 2018 er andelen af lærere og pædagoger, som oplever, at understøttende undervisning fremmer elevernes læring, steget fra 25-29 procent til 35-38 procent. 68 procent af pædagogerne i indskolingen mener, at understøttende undervisning i høj grad eller i meget høj grad fremmer elevernes læring, mens det kun gælder for 43 procent af dansklærerne.
Trine Ankerstjerne, uddannelsesleder på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen Absalon, mener, at den positive udvikling skyldes, at pædagogerne er ved at have fundet deres ben i skolen.
»Men lærerne er også ved at have fundet deres ben i forhold til samarbejdet med pædagogerne. Både lærere og pædagoger kan se meningen med, at pædagogerne støtter op om nogle af de opgaver, som ligger indenfor pædagogens fagområde. Men pædagogerne er også blevet mere klar på, hvad de kan byde ind med,« siger Trine Ankerstjerne.
BUPL’s formand, Elisa Rimpler, kalder det ’lovende’, at pædagogerne i stigende grad bliver inddraget i skolens arbejde:
»Det er på høje tid, at pædagoger oplever at blive anerkendt som en vigtig og ligeværdig part, som kan være med til at løfte folkeskolens formål,« siger hun.