Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 33
Ledelsesforsøg for at spare
BUPL Århus Amt siger nej til ledelsesforsøg i Randers. Forsøget har ikke noget pædagogisk formål, mener fagforeningen, men sigter kun på at spare penge
Af: Peter Bøgsted
De ansatte i Randers Kommunes daginstitutioner kunne tørre sveden af panden. De voldsomme besparelser, de frygtede ville komme, var ikke på tapetet, da et enigt byråd tidligere på måneden indgik forlig om næste års budget.
Og så alligevel, for der et hængeparti fra sidste år. Dengang besluttede et flertal i byrådet, at daginstitutionsområdet fra 2005 årligt skal spare 2 millioner kroner. De penge vil politikerne hente ved at slå nogle af kommunens mindre institutioner sammen og derved fjerne en række lederstillinger. Men de har et problem, for den manøvre kræver enighed med den lokale fagforening om at fravige overenskomstens normeringsbestemmelser omkring ledere, souschefer og stedfortrædere, hvis institutionerne ikke hænger fysisk sammen; eksempelvis ligger på samme matrikel eller omkring en fælles legeplads. Og BUPL Århus Amt vil ikke deltage i forsøg med ny ledelsesstruktur, der er baseret på regulære nedskæringer.

Intet pædagogisk formål. "Vi siger nej til at medvirke til ledelsesforsøg, fordi kommunen ikke har noget defineret pædagogisk formål med forsøget, men udelukkende er ude på at spare penge. Det er det dårligst mulige udgangspunkt. I stedet burde man starte med en diskussion af, hvad der er god institutionsledelse. Ledelse handler ikke kun om personaleledelse, men også om ledelse i forhold til forældrene, og de ser gerne en leder, der er tæt på børnene og livet i institutionen."
Det siger sekretariatsleder i BUPL Århus Amt, Niels Kjeldsen. Han sætter desuden et stort spørgsmålstegn ved, om store institutioner har en bedre økonomi end små.
"Kommunen siger, at institutioner med et budget under fire millioner kroner er urentable, men det er der ifølge regnskaberne ikke noget entydigt mønster i. Der er ligeså mange store institutioner, der overfører underskud som små. Dertil kommer, at det kræver ekstra ressourcer at samkøre forskellige kulturer," siger Niels Kjeldsen.
I forbindelse med budgetvedtagelsen nedsatte kommunen en arbejdsgruppe, som skulle finde en konkret udmøntning af beslutningen. Den har siden barslet med et notat med fire forskellige modeller til ledelsesstruktur, som har været til høring i dagplejen og daginstitutioner sommeren over. De afviser over en kam de fire forslag med den begrundelse, at de ikke kan bære en yderligere besparelse på to millioner kroner. Derfor vil forældrebestyrelser og MED-udvalgene heller ikke pege på nogen af modellerne. Nu har socialudvalget så i stedet truffet valget og lagt sig fast på modellen med sammenlægning af små daginstitutioner.

Forskellige kulturer. I notatet skriver arbejdsgruppen blandt andet om den model, at det vil betyde meget større institutioner, hvis budgettet skal være mere end fire millioner kroner, og at "...det kan blive vanskeligt at få forhold som geografi, institutionstype og kommunale/selvejende institutioner til at passe sammen hensigtsmæssigt."
"Nogle af de institutioner, man påtænker at lægge sammen, ligger slet ikke samme sted, og andre klæder ikke hinanden forstået på den måde, at kulturerne er meget forskellige," siger Niels Kjeldsen og tilføjer:
"Notatet dokumenterer også sort på hvidt, at der vil blive tale om en regulær besparelse, som rammer alle institutioner, da der ikke kan rationaliseres for 2 millioner kroner ved sammenlægninger. Men vi vil da gå ind i en diskussion med kommunen om, hvor der eventuelt kan ske sammenlægninger."
Formanden for socialudvalget, Kurt Helge Andersen (R), erkender, at man ikke kan finde den samlede besparelse ved at lægge institutioner, som ligger umiddelbart op ad hinanden, sammen.
"Vi skønner, at kommune n kan spare omkring halvdelen på den måde. Så må vi se på, om vi kan vinde en driftsmæssig fordel ved sammenlægning af nogle af de andre små institutioner. Det kræver en dispensation fra overenskomsten, og jeg synes, det er udtryk for en meget kedelig holdning, hvis BUPL på forhånd afviser at forhandle. Lad os nu se forvaltningens forslag først, så kan det jo være, at BUPL alligevel kan se fornuften i at lægge nogle af dem sammen. Det er da kedeligt, at udgangspunktet er en besparelse, men hvornår har det ikke været tilfældet i de seneste mange år," siger Kurt Helge Andersen.
Social- og sundhedsforvaltningen er nu gået i gang med at udarbejde et konkret forslag til udmøntning af besparelsen. Det skal behandles i byrådet den 16. november.