Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 08
Skolens yngste på fultidsjob
Undervisningstiden for folkeskolens yngste elever kan komme op på 35 timer om ugen med et nyt lovforslag. For lang en arbejdsdag for små børn, lyder kritikken.
Af: Marie Bille
Skolebørn i 1.-3. klasse kan få en arbejdsuge, der er næsten lige så lang som de voksnes. Det sker, hvis Folketinget vedtager et lovforslag, som hæver loftet for den daglige undervisningstid fra seks til syv timer.
Lovforslaget er netop blevet førstebehandlet og forventes vedtaget med et flertal bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.
Syv timer om dagen er for lang tid for små børn i skolen, mener både Danmarks Lærerforening,
Børnerådet og Skole og Samfund.
"Det er urimeligt at give kommunerne en generel blankocheck til at påtvinge små børn så lang en arbejdsdag," skriver Skole og Samfund i et høringssvar til Undervisningsministeriet.
Børnerådet peger også på, at nogle børn i den alder vil opleve syv timers undervisning om dagen som meget lang tid, især hvis den ekstra time benyttes til traditionel undervisning.
"For disse børn vil udvidelsen næppe få den ønskede virkning i form af en styrket faglighed," skriver rådet i sit høringssvar.
Danmarks Lærerforening vil heller ikke anbefale at hæve loftet for undervisningstiden.
"Foreningen finder det vigtigt, at eleverne på 1.-3. klassetrin i hverdagen udover undervisningen også har tid til leg og andre fritidsaktiviteter," skriver foreningen i sit høringssvar.
Per Bisgaard, folkeskoleordfører for Venstre, giver kritikerne ret i, at syv timer med traditionel undervisning er for meget. Han understreger, at udfordringen er at gøre skoledagen spændende og afvekslende for børnene, men det skal Folketingets politikere ikke sikre.
"Jeg har tillid til, at kommunerne sammen med den enkelte skole vil sørge for, at det faglige er i orden, og at børnene også trives. Det vil de gøre meget bedre, hvis undervisningen veksler mellem traditionel undervisning og andre tiltag," siger han.
Leif Lahn Jensen, skoleordfører for Socialdemokraterne, understreger, at det ikke er meningen, at børnene skal koncentrere sig i syv timer ad gangen.
"Det bliver en diskussion, vi kommer til at tage. Vi skal sikre, at det bliver leg og læring," siger han.