Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 11
Etik tak
Pædagogerne skal have et fælles etisk grundlag. Så det er nu, du skal ud på gulvet og danse med, hvis du vil have indflydelse på, hvad et sådant etisk grundlag skal indeholde. Et etisk grundlag er ikke noget værd, hvis ikke medlemmerne har været med til at udforme det, siger forretningsmedlem i BUPL, Allan Baumann.
Af: Vibeke Bye Jensen
Synes du også, at det er spændende at diskutere etik? Og vil du være med til at sætte dit præg på det professionsetiske grundlag, som skal være færdigt inden BUPL's kongres i november 2010?
I debatoplægget, som følger med dette nummer af Børn&Unge, kan du læse, hvilke overvejelser, man kan gøre sig i forhold til et etisk grundlag for pædagoger. Når debatoplægget kommer ud til alle, som modtager Børn&Unge, er det, fordi alle medlemmer skal have mulighed for at deltage i debatten om, hvordan det etiske grundlag skal se ud.
Lige siden det på kongressen i 2008 blev besluttet, at BUPL ville stille sig i spidsen for at få udformet et fælles etisk grundlag for pædagoger, har det stået klart, at medlemmerne skulle være aktive i processen med at udforme grundlaget. For er pædagogerne ikke med fra begyndelsen, risikerer man, at det grundlag, som man ender med, bliver ligegyldigt og ikke får værdi for pædagogerne, mener Allan Baumann, medlem af BUPL's forretningsudvalg.
"Skal det etiske grundlag være et løfte, eller skal det være en ed, man aflægger? Det er noget af det, vi skal afklare, og det vil vi gerne have medlemmernes mening om. Hvilke værdier det skal bygge på, er en anden væsentlig ting at få afklaret. Det skal jo på den ene side være så bredt, at det siger mange noget, men det skal på den anden side heller ikke være så bredt, at det bliver ligegyldigt. Indtil videre er det helt åbent, hvad vi skal ende op med," siger han.
På en opstartskonference den 20. april vil forbund og fagforeninger lægge sig mere fast på, hvordan man rent praktisk vil involvere medlemmerne, så debatten bliver så bred som mulig.

Etiske valg. BUPL håber, at det fokus, der nu bliver sat på etik i det pædagogiske arbejde, vil betyde, at pædagogerne giver sig til at diskutere de etiske dilemmaer, som de løber ind i mange gange i løbet af en dag. Og måske på den måde får sig sporet ind på, hvad der er vigtigt for dem i den etiske diskussion.
"Som pædagog bliver man ofte stillet i en situation, hvor der ikke er et enten eller, men hvor man skal begrunde over for sig selv og over for omverdenen, hvorfor man træffer de valg, man gør. Det er det karakteristiske ved pædagogik, at man ved, at man kunne have gjort tingene på mindst 10, 20, 30 eller 100 andre måder. Men det væsentlige er, at man kan begrunde, hvorfor man netop har truffet det valg, man har."
"Vi kan allerede se, at etikdiskussioner tænder pædagogerne, fordi det hænger så dybt sammen med det pædagogiske arbejde. Pædagoger har lyst til at diskutere etik med hinanden, fordi pædagoger er de eneste, der under huden kan sætte sig ind i, hvilke dilemmaer man står med, og hvilke overvejelser man gør sig, når man er pædagog. Det er den svære, men også meget udfordrende og givende opgave vi er sammen om som pædagoger," siger Allan Baumann.

Dilemmaer i hverdagen
Pædagoger møder mange etiske dilemmaer hver dag. I klubberne Rosenvang og Rosenhøj i Viby ved Århus har pædagogerne arbejdet med dilemmaer, som kan ses herunder. De har selv formuleret dilemmaerne, som er nogle de enten har prøvet at stå i, eller som de højest sandsynligt vil kunne møde på en almindelig arbejdsdag i klubben.
Læs på de følgende sider om de spændende diskussioner og overvejelser, de fik ud af det.

1. Du er på arbejde i ungdomsklubben en aften og sidder i køkkenet med en lille gruppe medlemmer og hyggesnakker. Snakken drejer sig ind på sex.
Hvilke overvejelser gør du dig? Hvilke dilemmaer ser du?

2. Du overhører to medlemmer tale om din kollega, som har fortalt dem om, hvad han/hun har lavet i weekenden. Medlemmerne kender efter din mening lidt for mange detaljer om weekendens indhold.
Hvilke overvejelser gør du dig? Hvilke dilemmaer ser du? Ser du nogen anledning til at sige eller gøre noget?

3. Du står foran dit klædeskab om morgenen før en arbejdsdag. Gør du dig overvejelser om, hvad du skal tage på, og hvilke signaler du sender, også om for eksempel mærketøj?

4. En kollega har en halvhøjrøstet konflikt med et klubmedlem, og du har svært ved at tyde, om din kollega har brug for opbakning. Hvilke overvejelser gør du dig? Hvilke dilemmaer ser du? Ser du anledning til at sige eller gøre noget?

5. Din kollega har lige givet et medlem karantæne i en uge på et grundlag, som du er uenig i.
Hvilke overvejelser gør du dig? Hvilke dilemmaer ser du? Ser du anledning til at sige eller gøre noget?

6. Du hører ved en tilfældighed nogle 13-årige drenge snakke om, at din kollega i hvert fald går med g-streng og at hun har nogle lækre bryster.
Hvilke overvejelser gør du dig? Hvilke dilemmaer ser du? Involverer du kolleger, leder eller medlemmer og gør du noget selv? Hvad kunne der ske, hvis du ikke gør noget?

7. Et af dine kontaktbørn, som du har en god kontakt til, henvender sig til dig på facebook med en forespørgsel, om I skal være venner.
Hvad svarer du og hvorfor? Hvad kunne mulighederne/begrænsningerne være? Hvor går din grænse?

8. Et medlem spørger om du vil 'chatte' på Messenger. Du har ikke en profil, men det vil medlemmet gerne hjælpe dig med, og fem minutter efter er I i gang med at chatte. Du oplever, at det er nemt og ligetil at chatte sammen og dialogen er mere åben og direkte end den ellers er, når I snakker sammen i klubben.
Hvilke dilemmaer ser du? Hvis flere beder om at chatte med dig, hvilke overvejelser må du så gøre dig? Vil du chatte med medlemmerne i din fritid?

Følg med i etikdebatten
Følg med i Børn&Unge, som løbende vil bringe artikler om den etiske debat. Du kan læse tidligere artikler på www.boernogunge.dk
Følg med på din fagforenings hjemmeside for at se, hvordan du selv kan deltage i debatten.
Følg med på www.bupl.dk/etik, hvor der ligger flere indlæg og andet godt stof om etik

At gøre det rigtige
At stå med et ægte etisk dilemma er et valg mellem pest eller kolera. Her er ikke noget endegyldigt svar - ikke noget rigtigt eller forkert.
Et pædagogisk, etisk problem er derimod et spørgsmål om at bruge den pædagogiske værktøjskasse så rigtigt som muligt.
Kilde: Jørgen Husted, lektor ved Institut for Filosofi og Idéhistorie ved Århus Universitet.