Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 41
Kongres: Professionen er svaret
Mere i løn til pædagogerne, bedre arbejdsvilkår og højere anerkendelse er nogle af de udfordringer, som BUPL står overfor, sagde BUPL's formand Henning Pedersen i sin beretning på BUPL's kongres.
Af: Steffen Hagemann
Udfordringer er der masser af i de kommende år for BUPL: Kampen for mere i løn, flere ressourcer, flere pædagogstuderende og mere kvalitet i kvalitetsreformen - for at nævne nogle stykker.
Og svaret på de udfordringer er at gøre pædagogprofessionen til omdrejningspunktet for BUPL's politiske mål, sagde BUPL's formand Henning Pedersen, da han aflagde beretning til kongressen.
Formanden havde i beretningens anledning smidt jakken og smøget ærmerne op, og langs kinden sad en lille mikrofon af den slags, der ligner noget fra headsettet hos en McDrive-medarbejder.

Sådan så Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) også ud, da han holdt tale ved Venstres landsmøde i sidste uge, og ligheden var ikke helt tilfældig, antydede Henning Pedersen, men det var så umiddelbart også den eneste lighed, der var mellem de to.
For Henning Pedersen var ikke helt så tilfreds med regeringens politik, som statsministeren må antages at være.
Regeringen har skabt en politisk virkelighed, der er præget af en reformiver, hvor
alt nyt er godt, og hvor alle nye tiltag lance-
res som reformer, anførte BUPL's formand.
"Regeringens reformer kræver, at vi i fagbevægelsen er helt fremme i skoene. BUPL skal argumentere for, hvad der giver bedre kvalitet i den offentlige sektor, og hvad der ikke gør - og det skal vi gøre med udgangspunkt i professionen," sagde han.

Derfor var der heller ikke rosende ord til regeringens satsning på velfærdsområdet, den stort anlagte kvalitetsreform. På pædagogernes område har reformen kun haft to konkrete resultater: Obligatoriske madordninger i daginstitutioner og færre lukkedage.
Henning Pedersen påpegede, at regeringen har tænkt kvalitetsreformen som en ledelses- og styringsreform med fokus på resultatkrav, dokumentation og brugerundersøgelser.

BUPL skal kæmpe for, at de krav ikke skaber mere bureaukrati i institutionerne, sagde Henning Pedersen.
"For det er lige præcis det modsatte af, hvad pædagogerne efterspørger. Pædagogerne efterspørger tillid og tid til at løse kerneopgaven med børn og unge. Og pædagoger ved godt, at en gulerod ikke vokser, hvis man hver måned trækker den op af jorden og måler den," sagde han og høstede et pænt bifald fra salen.

Magenta kreativitet
. Forårets overenskomstforhandlinger og strejke var en væsentlig del af formandens beretning. En lille film fra forårets magentafarvede strejkedage fik lov at afbryde formandens tale.
"Sjældent har jeg oplevet så meget kreativitet og engagement blive udfoldet på så kort tid," sagde Henning Pedersen efter filmen.

Han fremhævede tre forbedringer ved overenskomstresultatet:
• Rammen på 12,8 procent blev sprængt,
og pædagogerne fik en lønudvikling på mindst 13,2 procent i de næste tre år.
• Ret til barnets anden sygedag, længere barselsorlov og bedre seniorordninger.
• En ny lederoverenskomst.
"Det resultat er jeg efter omstændighederne rigtig godt tilfreds med. Mod alle odds lykkedes det os at sprænge rammen på 12,8 procent efter fire ugers konflikt, og det er i sig selv en bedrift. Især når arbejdsgiverne hele vejen igennem påstod, at midlerne ikke rakte til mere end 12,8 procent," sagde han.

Uretfærdig lønudvikling. Henning Pedersen fremhævede, at det var grundlæggende uretfærdigt, at pædagoger tjener mindre end stort set alle andre faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse.
"Det er helt afgørende, at vi som pædagoger får mere i løn, for løn handler om respekt og anerkendelse, og det har vi fortjent," sagde han.
Formanden vurderede, at BUPL har brug for et forhandlingsfællesskab for at kunne stå stærkest muligt over for arbejdsgiverne.
"I øjeblikket er KTO-forhandlingsfællessskabet den bedste mulighed for at få indflydelse på forhandlinger," påpegede han.

Det så ikke godt ud. Han havde også en kommentar til de folk, der havde kritiseret, at BUPL ikke gik i strejke sammen med FOA og Sundhedskartellet.
"Jeg tror, det er vigtigt at gøre sig klart, at der ikke er noget, der hedder 'sammen med' i den forbindelse. FOA og Sundhedskartellet havde deres egne strategier og gennemførte hver deres overenskomstkampagne," sagde han og understregede, at det ikke nødvendigvis havde givet et andet resultat at lukke institutionerne helt ved at strejke sammen med pædagogmedhjælperne.
"Tværtimod havde det efter min bedste overbevisning øget risikoen for et lovindgreb, og det var bestemt ikke i vores interesse."

Henning Pedersen medgav, at der også var ting i overenskomstforløbet, hvor BUPL's håndtering ikke så for godt ud, blandt andet da hovedbestyrelsen anbefalede det mæglingsforslag, som pædagogerne stemte ned.
"Der var vi åbenlyst ikke i overenstemmelse med det store flertal af vores medlemmer. Men vi bliver også nødt til at erkende, at BUPL tager demokratiet så alvorligt, at vi giver plads til uenighed."
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.Kongres i Nyborg
BUPL holdt sin 9. ordinære kongres i Nyborg fra torsdag den 20. til lørdag den 21. november. 225 delegerede og næsten lige så mange gæster var mødt op, da forbundets øverste myndighed så tilbage på tiden siden sidste kongres og se et stykke ind i fremtiden. Det altdominerende tema var pædagogprofessionens fremtid, som har det officielle navn 'Fremtidigt Virke'. Børn&Unge var med alle dagene på kongressen, som du kan læse om her og på de kommende 11 sider.
Du kan læse flere nyheder, se filmklip og interview på
www.bupl.dk, der også har dækket kongressen intensivt.