Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 36
Nedskæringer; Værre end frygtet
Hvalsø skal skære over en tredjedel af udgifterne på pædagogområdet. Samtidig stiger forældrebetalingen i SFO til 50 procent i Ny Lejre Kommune.
Af: Peter Bøgsted
Det var en temmelig nølende og meget vævende formand for Sammenlægningsudvalget i Ny Lejre Kommune, Flemming Jensen (V), Børn&Unge havde i røret efter budgetvedtagelsen forrige torsdag.
Vi ville blandt andet gerne vide, om det har sin rigtighed, når BUPL Midtsjælland siger, at Hvalsøs SFO'er skæres ned med cirka en tredjedel til næste år. Desuden efterlyste vi et tal for den samlede besparelse på børne- og ungeområdet i den nye kommune, som ud over Lejre og Hvalsø består af Bramsnæs Kommune.
Flemming Jensen erkendte, at der har verseret tal på helt op til 30 procent nedskæringer i Hvalsø SFO, men mente dog i talende stund, at reduktionen vil blive knapt så voldsom. Efter en del bladren rundt i diverse bilag og budgetpapirer, måtte han desuden konstatere, at han ikke på stående fod kunne give et tal på den samlede besparelse, men først måtte tale med en af sine embedsmænd.
Et par timer senere modtog vi så en mail fra Flemming Jensen med følgende ordlyd:

"Som aftalt fremsendes de sidste oplysninger.
Reduktionerne på pædagogområdet andrager:
1. Hvalsø kommune ca. 33 %
2. Bramsnæs kommune ca. 16 %
3. Gennemsnit i alle tre kommuner knapt 20 %

Som følge af:
1. Harmonisering
2. Nedsættelse af antallet af pædagogtimer i
børnehaveklasserne
3. Sommerferielukning
4. Indførelse af 25 ugentlige undervisningstimer i
indskolingen.

Den samlede økonomi på børn og unge området ekskl. skoler men inkl. sårbare børn og unge viser en reduktion på ca 12 mio. kr. fordelt på personaleændringer og øvrige besparelser.

Med venlig hilsen
Flemming Jensen, Borgmester
Bramsnæs Kommune"

Dertil kommer, at budgetforliget, som er indgået mellem Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, hæver forældrebetalingen i SFO'erne fra de nuværende 30 procent til 50 procent, som forældrene altså skal betale for en mærkbar lavere service i Hvalsø og Bramsnæs. Det giver en besparelse på 4,5 millioner kroner.

Valgte partidisiplinen. Jørgen Grüner, faglig sekretær i BUPL Midtsjælland, er målløs, da han får forelagt tallene fra borgmesterkontoret.
"Vi havde ventet store besparelser på især Hvalsø SFO. Men det her er endnu voldsommere end frygtet og totalt ødelæggende for nogle meget velfungerende SFO'er. Som jeg ser det, betyder det, at der skal fyres seks ud af 16 medarbejdere i for eksempel Kirke Såby SFO, der i dag er kendetegnet ved et rigtigt godt samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen. Det bliver nu fuldstændig ødelagt, og jeg kan godt forestille mig, at de pædagoger, som ikke bliver prikket ud i en fyringsrunde, selv vil søge væk, for de er da stolte over det arbejde, de går og laver," siger Jørgen Grüner og tilføjer med henvisning til den verserende debat om BUPL's såkaldte skræmmekampagne:
"Når det handler om Ny Lejre, kan man i hver fald ikke hævde, at vi har skudt over målet eller farvet tingene mørkere, end de er."
BUPL havde sat sin lid til, at politikerne ville lytte til de mange forældre og ansatte i alle tre kommuner, der op til budgetvedtagelsen har været særdeles aktive og engagerede i et forsøg på at få fjernet de værste nedskæringer.
"Der har været en meget massiv forældreopbakning, hvor man blandt andet har dannet forældrenævn på 26 institutioner, og det er heller ikke hver dag, man ser et par tusind mennesker gå i demonstration i en kommune af den størrelse. Fra kommunens side har der været kørt meget på dialog og forhandlingsvilje, men i sidste ende har borgmesteren altså valgt partidisciplinen," siger Jørgen Grüner.
Han hentyder til, at der helt op til den endelige vedtagelse af budgettet var intern splid i Sammenlægningsudvalgets Venstregruppe, hvor Flemming Jensen på den ene side fremlagde et ændringsforslag, som ville lempe besparelserne i det oprindelige sparekatalog en kende, mens fire Venstrefolk fra den nuværende Lejre Kommune slog hælene i for at begrænse skattestigningen for Lejre-borgerne til et absolut minimum.

Lav skat. Og det er her hunden ligger begravet. For selv om det er tre Venstrestyrede kommuner, der lægger sig sammen, har de hidtil gebærdet sig meget forskelligt omkring skatteudskrivning, hvor Lejre har sat en ære i at ligge som en af de laveste i landet, mens de to øvrige mere ligner landsgennemsnittet. Med det interne kompromis i Venstre bliver skatteprocenten i den nye kommune på 24,3, hvilket betyder, at borgerne i den nuværende Lejre Kommune stiger med 2,1 procent. Borgmester Flemming Jensens forslag havde indebåret en stigning på 2,25 procent, mens et helt tredje ændringsforslag fra Radikale, SF og Socialistisk Lokalliste ville lægge skatten på det øverste tilladte uden at bryde regeringens skattestop. Men stadig en ekstrastigning i Lejre ude i decimalerne, fortæller Lars Storgaard (R). Han betegner forløbet op til budgetvedtagelsen som urimeligt og "en grim omgang", og han ser forbrødringen i Vestre som udtryk for ren symbolpolitik.
"Det har været meget vanskeligt at gennemskue konsekvenserne af de forskellige budgetforslag. De trådte først for alvor frem, da vi fik en række meget gennemarbejdede høringssvar fra institutioner og forældrebestyrelser. Vores forslag til skatteprocent ville have kostet en gennemsnitsfamilie i Lejre mellem 300 og 400 kroner mere om måneden end borgmester Flemming Jensens forslag, og det er mit indtryk, at forældrene var parat til at betale for at undgå besparelser. I stedet har man nu føjet sig efter Venstre-folkene i Lejre, hvilket betyder yderligere nedskæringer til gengæld for en skatteprocent, der kun er marginalt lavere," siger Lars Storgaard.