Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 20
TEMA: PÆDAGOGERS UDFORDRINGER. BUPL-formanden.
Tidspres er det største problem
BUPL’s formand, Henning Pedersen, mener, at pædagoger både skal prale af det, de kan, og kritisere manglende ressourcer.
Af: Marie Bille
1. Hvad er efter din mening pædagogernes største udfordring?
»Den største udfordring må være, at pædagogerne er så pressede på tiden, at de ikke altid har mulighed for at udføre deres arbejde på en professionel og kvalificeret måde. Det giver en masse afledte virkninger med meget pressede situationer, som både præger det psykiske arbejdsmiljø og kan føre til stress, fordi pædagogerne tænker: ’Gør vi det nu godt nok i forhold til børnene? Er der børn, som ikke får det, som vi kunne levere til dem?’

2. Hvad skal pædagoger, der blander sig i debatten, gøre, når de oplever dilemmaet imellem at fortælle, hvor presset hverdagen i virkeligheden er i institutionerne, og samtidig vil vise, at deres pædagogiske arbejde reelt gør en positiv forskel for børn og unge?
»De er nødt til at vise begge dele. De er nødt til at holde fast i den faglige stolthed. Pædagoger leverer altså noget, som er godt og vigtigt både for børnene og for samfundet. Samtidig skal pædagogerne også kritisere de vilkår, de arbejder under, fordi de kunne gøre det endnu bedre. Jeg møder en ukuelighed blandt pædagoger, som på trods af hårde vilkår vil bruge deres faglighed til at vise, at de er der for børnenes skyld. Jeg er fuldstændig overbevist om, at den drivkraft holder pædagogerne i gang i det daglige.«

3. Hvad er det vigtigste skridt på vejen til at løse denne her udfordring?
»Jeg er med på det argument, vi ofte hører fra politikerne, om at kvalitet ikke kun beror på, hvor mange pædagoger der er, men også på, hvordan man organiserer sit arbejde og den enkelte pædagogs engagement. Det er bare svært at komme udenom, at der er brug for flere pædagoger. Uanset hvilke omveje man tager, så havner man der.«