Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 02
Professor Sommer fastslår. Leg er børns kilde til læring
Debatten om test i børnehaver og tidligere skolestart ruller, men professor i udviklingspsykologi Dion Sommer fastslår, at legen er børnenes største kilde til læring.
Af: Trine Vinther Larsen
Skal danske børn testes i børnehaver, og skal de tidligere i skole? Debatten ruller, men 400 anerkendte og internationale undersøgelser kan ikke tage fejl. Og med dem i hånden svarer professor i udviklingspsykologi Dion Sommer klart: ’nej, de skal ikke testes'.
Undersøgelserne viser, at børns vigtigste kilde til læring ikke er instruktioner i bogstavlære og talterperi, men derimod den eksperimenterende leg i eget tempo.
»Jeg kan blive helt harm over, at man i denne her debat kan ignorere en så gedigen forskning i indlærings- og udviklingspsykologi. Undersøgelserne er lavet af nogle af de allerbedste forskere i USA på det her område, og de viser, at legen er den største læringsdynamo i børnenes liv overhovedet,« siger Dion Sommer.
På baggrund af den seneste Pisa-test debatterer politikere og professorer ellers vidt og bredt, om danske børn vil klare sig bedre i den internationale test, hvis de kommer tidligere i skole eller udsættes for læsetræning og test i vuggestuer og børnehaver.
»Man er så bange for, om vi nu kan klare os i det her kvalificeringsræs i konkurrencesamfundet og i globaliseringen. Og så prøver man at starte skolen så tidligt som muligt, fordi man tror, at danske børn hurtigere vil komme på et mere avanceret niveau. Men det fører senere til det stik modsatte resultat, og man kommer til at tabe en generation vidensmæssigt på gulvet,« advarer Dion Sommer.

Fjerner lærelysten. Professoren har nærstuderet amerikanske undersøgelser, som dokumenterer, hvordan det går de amerikanske børn senere hen i grundskolen og gennem uddannelsessystemet.
»Det viser sig meget sikkert, igen og igen, at jo tidligere du starter, jo større er risikoen for, at du klarer dig meget ringere i skolen i både basal matematik og i andre kompetencetest. Desuden får børnene syv gange så ofte urolige tendenser, de mangler selvværd og er testangste. Man har åbenbart fjernet lærelysten ved at starte for tidligt,« siger Dion Sommer.
Forklaringen er ifølge professoren, at ’instruktionspædagogikken’, hvor man som 2-3-årig bliver instrueret i at bruge tal og bogstaver, kun resulterer i ’overfladelæring’, der preller af med årene.
»Mens børnene lærer det, klarer de det faktisk ret godt, men når de så vurderes nogle år senere, er det helt modsat. Jeg vil vædde på, at hvis vi indfører test og tidlig skolestart i Danmark, så vil vi klare os endnu dårligere i Pisa-undersøgelsen,« s­iger Dion Sommer.

Om Dion Sommer
Dion Sommer er professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet. Han har især beskæftiget sig med international udviklingspsykologi, barndomspsykologi og barnets hverdagsliv i familie og daginstitution.
Dion Sommer barsler med en ny bog, og han har i den forbindelse gennemgået en lang række internationale undersøgelser af, hvilke lagtidseffekter forskellige indsatser i dagtilbuddene får for børnenes trivsel, kompetencer, viden og senere uddannelsesniveau.
Bogen ’Læring, dannelse og udvikling – Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole’ udkommer i efteråret 2014 på Hans Reitzels Forlag.