Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 18
Lær af os. Vores hønsegård er børnenes fristed
Børnene i fem daginstitutioner i Lejre fodrer høns og samler æg i deres egen hønsegård. De oplever liv og død på nært hold, når de følger kyllingerne fra de kommer ud af ægget til store slagtedag.
Af: Marie Bille
Det ville vi
Vi havde længe snakket om, at det kunne være spændende at holde høns i institutionerne. Lejre er en økologisk kommune, og vi havde bygget et drivhus og et bålhus med køkken, som vi bruger meget.
Vi var betænkelige ved at få hønsehold på grund af problemerne omkring salmonella og hygiejneregler, men vi fandt ud af, at de mange regler er ophørt. En af institutionerne, Røglebakken, brændte bare så meget efter at få høns, men vi var usikre på, hvordan vi kunne finansiere projektet. Muligheden kom, da en forælder foreslog, at vi kunne søge en fond i Økologisk Landsforbund.

Sådan gjorde vi
Sammen med Hegnsholt Hønseri søgte vi Fonden for Økologisk Landbrug. Vi var så heldige, at vi fik penge til hønsehus, etablering, fordring og udmugning i hele det første år i fem institutioner. Børnene har været med til at fodre med madrester og ukrudt fra legepladsen. Børnene har hentet æg, og vi har talt meget om det. De har fulgt kyllingerne, fra de er blevet udklækket, til vi har holdt store slagtedag og lavet gammeldags hønsekødssuppe. Nogle af børnehavebørnene har været med til slagtningen. Vi har spurgt forældrene, som skulle skrive under, og alle sagde ja. Det har været en stor oplevelse.

Det lærte vi
Vi kan bruge pædagogikken, fordi børnene er med i hele processen. Vi taler om forskellige aspekter med børnene. Om døden, når vi slagter. Om genbrug, når vi giver hønsene madrester, og om økologi og bæredygtighed. Hvis tomaterne ikke er så pæne, kan hønsene få dem. Vi smider ikke bare ud. Hønsegården er blevet et fristed for mange af børnene, når de har brug for at være alene. De taler med hønsene og betror sig, og de ved, at de skal være lidt stille ved hønsegården. Den ro har mange børn brug for. Forældrene er også meget interesserede, og bedsteforældrene vil gerne passe hønsene i weekenderne.

Vores råd til andre
1. Vær sikre på, at der er god opbakning blandt personalet og forældrene. For det kræver hjælp, også i weekender og ferier.
2. Sørg for, at der er mindst en eller to ildsjæle i personalegruppen, som brænder for projektet. Så skal de andre nok komme med.
3. Brug hønsegården pædagogisk til at tale med børnene om abstrakte emner som økologi, genbrug, liv og død.

Om projekt børnehavehøns
5 børnehaver i Lejre Kommune har i sommeren 2014 fået etableret økologiske hønsehold. Projektet er støttet med 225.000 kr. af Fonden for Økologisk Landbrug. Projektpengene er blevet søgt af Hegnsholt Hønseri. Fonden for Økologisk Landbrug valgte at støtte projektet for at lære børn om økosystemer, økologi og dyrevelfærd. Hegnsholt Hønseri tager sig af de tunge og praktiske opgaver som fragt af foder og udmugning, mens personale og børn tager sig af de hyggelige og daglige opgaver så som fodring og indhentning af æg.