Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 10 Børn&Unge som e-paper
TEMA: FOLKETINGSVALG. Pædagoger på valg. Vi vil tale børnenes sag
Der er langt mellem pædagogerne på partiernes opstillingslister til folketingsvalget. Vi fandt frem til to, der begge vil tale børnenes sag, hvis de bliver valgt ind.
Af: Mikkel Prytz
Børn er ikke en luksusvare
Ronny Roy Nielsen,
Formand og folketingskandidat for SF i Vejle
Arbejder som pædagog i SFO.
Hvad er dine mærkesager?
»Først og fremmest børns og unges vilkår. Jeg går ind for minimums­normeringer i daginstitutioner, så der er seks børn pr. voksen i børnehaver og tre pr. voksen i vuggestuer. Det er vigtigt i forhold til at sikre en god og tryg opvækst for børnene. I den politiske debat ser man offentlige investeringer som rent flødeskum, men det er en fejl. Vores børn må ikke være en luksus, der måske er råd til at investere i. Desuden kæmper jeg imod ulighed i samfundet.«
Hvordan har din baggrund som pædagog indflydelse på din politik?
»Jeg mærker i min egen hverdag, hvor stor en forskel man kan gøre som offentligt ansat. Vi bidrager aktivt til at skabe mere værdi i samfundet, og derfor er vi en god investering. Mit fag giver mig samtidig en god forståelse for samfundets bund, som jeg vil have med mig, hvis jeg ryger til tops. Siden jeg blev uddannet i 2004, har jeg hvert år oplevet nedskæringer, og jeg kan se, hvordan det forringer vilkårene for børnene.«
Hvorfor skal pædagoger stemme på dig?
»Fordi jeg har stor forståelse for deres hverdag. Jeg vil arbejde for helt konkrete forbedringer på vores område. Udover minimumsnormeringer har vi brug for en tillidsreform for offentlige ansatte, så vi kommer væk fra mistilliden og hen mod en større anerkendelse af vores arbejde. Der skal være mere tid til kerneopgaven og færre krav til dokumentation, og så skal vi genindføre whistleblower-ordningen.«
Hvis du bliver valgt, hvordan vil man så mærke på din politik, at du er pædagog?
»Man vil opleve en person, der har været ude i virkeligheden. Jeg kommer ikke direkte fra universitetet og skal lovgive for almindelige mennesker. Jeg er stadig en del af fællesskabet, og det er vigtigt, for lige nu ser vi en overvægt at lovgivere, der ikke har gået i livets skole, og det kommer til udtryk i lovgivningen. I dag bor lovgivere og embedsmænd ofte i langt mere mondæne kvarterer end den almindelige befolkning, og det er svært for dem at sætte sig ind i, hvordan det er at være kontanthjælpsmodtager i udkantsdanmark.«

Borgen har brug for pædagoger
Kasper Skov Andersen
Bliver færdig som pædagog fra VIA University College til sommer. Folketingskandidat for Socialdemokraterne i Viborg Øst.
Hvad er dine mærkesager?
»Børn er en god investering for samfundet, og derfor skal vi have en ordentlig normering og tilstrækkelige ressourcer i institutionerne, så vi får mulighed for at udføre et godt stykke pædagogisk arbejde. BUPL’s krav om en 3/6-normering er måske sat lige højt nok, men det er et godt udgangspunkt at forhandle fra. Desuden kæmper jeg for flere arbejdspladser og for at sikre alle muligheden for at få en uddannelse.«
Hvordan har din pædagogiske baggrund indflydelse på din politik?
»Jeg har i løbet af min uddannelse været både i SFO, i klub og på voksen-/handicapområdet. Oplevelserne derfra tager jeg med mig i mit politiske arbejde. Jeg har mødt nogle af samfundets svage, som har brug for vores hjælp, hvis de skal være en del af vores samfund. Der sidder nogle DJØF’ere i kommunerne og stiller regneark op. Som pædagog ved man, hvad der ligger bag tallene, og hvilken konsekvens det får, når man ændrer et komma. Det er godt at have sådan nogle folk inde på Borgen.«
Hvorfor skal pædagoger stemme på dig?
»Jeg vil kæmpe for det, jeg tror på, men jeg er samtidig åben for at lytte til andre holdninger. Både i byråd og i Folketinget virker det, som om man automatisk skal være imod, når politiske modstandere kommer med et forslag. På de områder, som jeg brænder for, eksempelvis i arbejdet med de svageste i samfundet, er vi nødt til at finde løsninger, der varer ved. Det hjælper ikke folk, der i forvejen har det svært, at de skal leve med usikkerheden om, hvad der mon sker efter næste valg.«
Hvis du bliver valgt, hvordan vil man så mærke på din politik, at du er pædagog?
»Jeg vil tale med de folk, der arbejder med problemstillingerne til hverdag. Min partifælle Christine Antorini bidrager med mange gode tiltag som børne- og undervisningsminister, men hun får ikke altid spurgt fagpersonerne, og det er vigtigt at huske. Det nytter ikke noget at gennemføre en god og effektiv folkeskolereform, hvis det udelukkende bliver politikernes reform.«