Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 08 Børn&Unge som e-paper
TEMA: KAMPEN FOR ERSTATNING.
Sådan forebygger du vold. Brug Gandhi-metoder
Episoder med vold og trusler kan forebygges, mener Hanne Veje fra StøtteCompagniet. Fagpersoner skal smitte med ro, ikke med affekt, lyder et af hendes råd.
Af: Trine Vinther Larsen
Lidt utraditionelt i forholdet mellem kilde og journalist tager Hanne Veje fat om mit håndled og beder mig prøve på at slå hende hårdt i brystet. Når hun yder modstand, prøver jeg hårdere – og det gør ondt på mig. Når hun løsner sit greb og i stedet kører mit håndled roligt rundt i cirkler, kan jeg ikke få kraft på slaget. Det gør ikke ondt, og min kampiver daler.
Tanken bag øvelsen er: Hvis vi selv anvender magt i en konfliktsituation, vil vi forværre konflikten. Er vi omvendt rolige i mødet med de mennesker, vi arbejder med, smitter det af på både personen og situationen.
»Do no harm, Gandhi-metoder, low-arousal og anerkendende pædagogik er de principper, man kan arbejde ud fra for at forebygge vold.
Som pædagoger skal vi være meget opmærksomme på vores egen adfærd og tilstand, når vi møder udadreagerende børn eller voksne.
Vores egen affekt og kropsholdning smitter,« siger Hanne Veje, pædagogisk vejleder og indehaver af Støtte Compagniet,
som superviserer fagpersoner i forebyggelse og håndtering af problemskabende adfærd.

Tre veje væk fra vold

Træd to skridt tilbage
Hvis en borger virker truende, så ’do no harm’, men træd to skridt tilbage. Det hjælper borgeren til at få selvkontrol. Vi kan kun få en knytnæve i brystet, hvis vi står lige over for et andet menneske i affekt.

Tilpas kravene  
70-85 procent af alle konflikter i skoler og på institutioner opstår i kravsituationer. Forskning i low-arousal-metoder viser, at man kan undgå at konfliktoptrappe ved at stille krav anderledes. Fremfor at hæve stemmen, kan man bruge ’snooze-metoden’, hvor man gentager beskeder i samme rolige toneleje.

Vis tillid
Den bedste forebyggelse er en tillidsfuld relation til barnet eller den voksne. Den tillid kan man især udvise, når man er tryg i sit arbejde. Et godt støttesystem i form af rette uddannelse, redskaber og støtte fra kolleger og ledelse er alfa og omega.

Kilde: Hanne Veje er medforfatter til bogen ’Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed’ fra Dansk Psykologisk Forlag og indehaver af StøtteCompagniet.

Få gratis hjælp!
Under overenskomstforhandlingerne afsatte KL og Forhandlingsfællesskabet, som BUPL er en del af, 25 millioner kroner til at hjælpe med arbejdsmiljøproblemer som vold på jobbet.
I kan søge om hjælp fra en såkaldt SPARK konsulent på kortlink.dk/kyv2
SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne, og projektet kører til 2018.