Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 08 Børn&Unge som e-paper
En tynd kop te
Nyt udspil fra regeringen skal bekæmpe ungdomskriminaliteten. Det er en tynd kop te, mener BUPL.
Af: Steffen Hagemann
Såvel regeringen som de borgerlige partier vil have gjort noget ved ungdomskriminaliteten, som er et faldende problem. Kriminaliteten blandt børn og unge er nemlig faldet fra knap 25.300 sigtelser og mistanker for straffelovsovertrædelser i 2006 til godt 12.800 i 2014.
Nu har regeringen lanceret for­slaget ’En ungdom uden kriminalitet’, hvor samtlige politikredse skal oprette såkaldte reaktionsråd. Her vil børn og unge, hvor der er begrundet mistanke om en kriminel handling, blive stillet til ansvar for deres handlinger.
Forslaget sætter også fokus på en tidlig, forebyggende indsats, og især på yngre søskende til kriminelle. Med en lillebrorstrategi vil rege­ringen have kortlagt udsatte familier i udsatte boligområder. Regeringen vil også have fokus på fritidsjob til unge.
Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer i BUPL, er skuffet over ­regeringens udspil.
»Det er en tynd kop te. Ungdomskriminaliteten er faldende, og det er slet ikke der, problemet er. Problemet er de udsatte familier, og der er brug for en samlet støtte til de familier,« siger Lasse Bjerg Jørgensen, der efterlyser mere fokus på traditionel forebyggelse med en ordentlig pædagogisk indsats, med godt klubarbejde, og med myndigheder, der samarbejder på tværs.

Ungdomsdomstol. De fire borgerlige partier vil bekæmpe ungdomskriminalitet med en ungdomsdomstol, som skal tage sig af kriminalitet, der begås af 12- til 17-årige.
»Vi ved, det handler om 100 unge, som de gerne vil have ram på gennem det forslag. De unge er i forvejen inde i en udvikling, der er stærkt betænkelig. Hvis de skal for en ungdomsdomstol, så tror jeg bare spiralen bliver endnu mere nedadgående,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.
Af bekymring for, at de borgerlige partiers forslag kan blive til virkelighed efter det kommende folketingsvalg, har BUPL valgt at støtte Folke­bevægelsen mod nedsættelse af den kriminelle lavalder til 12 år, som udspringer af den rets- og kriminal­politiske tænketank Forsete.

Du kan læse mere om regeringens udspil på sm.dk