Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 23
Videreuddannelse; Nye kandidater søges
De nye master- og kandidatuddannelser på Danmarks Pædagogiske Universitet udbydes nu. Uddannelseschefen mener,
at tilbuddene til pædagogerne er blevet langt bedre end før
Af: Rikke Viemose
De er ventet med spænding, de nye uddannelser fra Danmarks Pædagogiske Universitet.
Det seneste år har rygterne svirret og kritikken floreret både på og uden for det nye universitet, der sidste sommer blev skabt af Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Pædagoghøjskole, Danmarks Pædagogiske Institut og det lille Center for Teknologistøttet Uddannelse. I april brød interne uenigheder om den nye rektors ledelsesstil og det nye universitets struktur ud i medierne, men nu er der etableret våbenhvile på stedet, og de første kandidat- og masteruddannelser er udbudt. 29. juni er fristen for ansøgninger til uddannelserne, der starter 1. september.

Studier i opdragelse. Som noget nyt går kandidatuddannelserne ikke længere på klassiske fag som matematik, fysik eller dansk. Nu er der foreløbig udbudt kandidatuddannelser i pædagogisk sociologi, pædagogisk filosofi og i didaktik.
»Jeg mener, at pædagogerne kan være meget tilfredse med de nye uddannelser,« siger uddannelseschef på DPU Arne Carlsen.
»De tidligere kandidatuddannelser var ofte fokuseret på discipliner, der henvendte sig mere mod lærerne end mod pædagogerne. Det er ikke tilfældet nu, hvor jeg synes, at for eksempel kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi i særlig grad henvender sig til pædagoger. Også de nye masteruddannelser er et godt tilbud til pædagogerne og til underviserne på CVUerne.«
På kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi vil der blandt andet blive lagt vægt på studier af opdragelse, undervisning, vejledning, omsorg og socialisering.
Uddannelsen i pædagogisk filosofi bygger på pædagogikkens idéhistorie og praktisk filosofi, og her er etik et af kodeordene, mens uddannelsen i didaktik kvalificerer de studerende til undervisnings-, formidlings- og udviklingsopgaver indenfor enten dansk eller matematik.
Endnu er uddannelserne ikke anerkendt som kompetencegivende til undervisning i det almene gymnasium, men det håber uddannelseschefen, at den bliver snart.

Skræddersyet master. Hvor kandidatuddannelserne er klassiske akademiske universitetsuddannelser, retter masteruddannelserne sig mere mod det praktiske arbejdsmarked, og de er, ifølge Arne Carlsen, "skræddersyede til arbejdsmarkedets behov".
Også her udbydes der i år tre forskellige uddannelser:
- Master i voksenuddannelse, hvor man uddannes til personaleleder i en privat virksomhed eller uddannelsesplanlægger på en uddannelsesinstitution.
- Master i sundhedspædagogik, hvor man blandt andet kvalificerer sig til at lede forebyggelsesindsatsen i stat, amt eller kommune.
- Master i pædagogisk IT, hvor man bagefter kan udfylde job som udviklingsleder, projektleder eller IT-konsulent.

Masteruddannelsen ligger på niveau med kandidatuddannelserne og dermed lidt højere end de gamle pder (diplomuddannelser), der fremover vil blive udbudt af de nye Centre for Videregående Uddannelser.

Optagelseskrav. For at søge ind på masteruddannelserne kræves der to års relevant erhvervserfaring samt en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse eller en pd. Master-uddannelsen strækker sig over to år som deltidsstudium, og det koster mellem 30.000 og 40.000 kroner, som arbejdsgiveren typisk vil yde tilskud til.
Kandidatuddannelserne er til gengæld gratis. For at blive optaget på dem kræves der en bacheloruddannelse inden for det valgte fagområde eller en relevant mellemlang videregående uddannelse samt et suppleringsforløb, der udbydes af DPU. Hvis man søger optagelse med en almindelig pædagoguddannelse bag sig, skal man derfor være indstillet på først at tage et suppleringsforløb, der kan vare op til seks måneder.

Flere oplysninger kan fås på DPU, Studiekontoret, telefon: 3969 6633. E-mail: studiekontoret@dpu.dk