Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 06
Integration; Partier uenige om vuggestuetvang
Dansk Folkeparti vil tvinge udsatte børn i vuggestue og har kaldt indenrigs- og socialminister Karen Ellemann i samråd.
Af: Marie Bille mbi@bupl.dk
Dansk Folkeparti (DF) mener, at kommunerne skal have pligt til at tvinge børn af belastede familier, særligt indvandrerfamilier, i vuggestue og børnehave.

Derfor har partiet kaldt indenrigs- og social­minister Karen Ellemann (V) i samråd. Her vil DF lodde stem­ningen i regeringen for en opstramning af loven.

»I dag er der en ’kan-bestemmelse’, sådan at kommunen kan gå ind og pålægge forældrene, at deres børn skal i institution. Vi kunne godt tænke os, at der var en ’skal-bestemmelse’,« siger Martin Henriksen, folketingsmedlem for DF og uddyber:

»Vi foreslår, at man opstiller nogle kriterier. Det kan for eksempel være, at forældrene har været arbejdsløse gennem længere tid, at der er søskende, som har været involveret i kriminalitet, og at man bor i et belastet boligområde. Det skal være sådan, at kommunen kan gå ind at se, at hvis de kriterier er opfyldt, så skal barnet i institution,« siger han.

DF har endnu ikke stillet et konkret beslutningsforslag, men afventer ministerens svar på samrådet, som finder sted den 25. februar.

Forslag nedstemt
Sidste år stillede Socialdemokraterne og SF et beslutningsforslag om at øge indsatsen for at få udsatte børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. Forslaget blev stemt ned i folketingssalen, da både regeringspartierne og Dansk Folkeparti stemte imod.

Forslaget gik på at styrke den opsøgende indsats blandt udsatte familier og at sikre, at kommunerne i højere grad bruger de muligheder, de har i dag, for at indskrive de udsatte børn i dagtilbud – om gerne med tvang, hvis barnets normale udvikling vurderes at være i fare.

»Der er behov for at ændre den måde, man ser på det her spørgsmål. I dag er vi som samfund ikke særligt opsøgende og udfarende i forhold til gruppen af børn, der ikke kommer i vuggestue og børnehave. Det bliver vi nødt til at være,« siger Mette Frederiksen, der er socialordfører for Socialdemokraterne.

Ifølge hende skal myndighederne træffe beslutningen om vuggestue- og børnehavetvang på baggrund af sundhedsplejerskens vurdering af barnets situation i hjemmet.

SF’s socialordfører, Özlem Cekic, ser hellere, at man udbreder integrationsprojekter som Kringlebakken (se side 18-21) i stedet for at anvende tvang og sanktioner, der rammer familierne på pengepungen.

»Vi vil rigtigt gerne have, at udsatte børn og unge kommer i daginstitution, og at vi hjælper familierne så vidt som muligt til at være trygge, så de vil sende deres børn i daginstitution. Men vi ønsker ikke sanktioner, heller ikke økonomiske sanktioner. Den model, man har på Kringlebakken, vil vi meget gerne have udbredt til andre steder,« siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar om institutionstvang fra indenrigs- og socialminister Karen Ellemann.

Tre spørgsmål fra Dansk Folkeparti
Her er de tre spørgsmål, som Dansk Folkeparti har stillet indenrigs- og socialminister Karen Ellemann. Ministeren besvarer spørgsmålene på et samråd den 25. februar.

1. Er ministeren indstillet på at lave en lovændring, således at kommunerne får pligt til at sikre, at børn af belastede familier, med særligt fokus på indvandrerfamilier, kommer i vuggestue og børnehave?

2. Er ministeren enig i, at socialt samvær og fælles kulturelle oplevelser, for eksempel i en børnehave, kan være nyttigt i forhold til at sikre en bedre integration af indvandrere og efterkommere, især i de tilfælde hvor familien bor i et ghettoområde?

3. Kan ministeren oplyse, i hvor høj grad kommunerne benytter sig af muligheden for at pålægge en familie at sende deres barn/børn i institution?

Det siger loven:
Paragraf 57 a i lov om social service giver kommunerne mulighed for at pålægge forældrene at sende børnene i institution. Kommunerne kan inddrage børnefamilieydelsen, hvis forældrene nægter.

Det kan kommunen gøre, når der er risiko for, at et barns udvikling er i fare, fordi forældrene ikke lever op til forældreansvaret.