Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 14 Børn&Unge som e-paper
Inspiration. De unge vil have autentiske voksne
I Ganløse er fokus drejet fra aktivitetsstyret pædagogik til pædagogisk styrede aktiviteter med relationerne i fokus.
Af: Malene Mølgaard
I Klub Egedal, som ungdomsklubben i Ganløse hører under, er den traditionelle aktivitetsstyrede fritidspædagogik vendt til mere pædagogisk styrede aktiviteter med fokus på at skabe gode relationer.
»Det er gammel vin på nye flasker, det der med at skabe en betydningsfuld forskel i de unges liv. Men det er, som om det er blevet mere efterspurgt,« siger leder Marianne Blesky.
»Vi kan jo se, at de unge kommer efter den ’vare’ at blive set, hørt og forstået. De kommer efter betydningsfulde relationer og autentiske voksne, fordi de er teenageramte og har brug for guidning. Relationerne er det vigtige. Ikke aktiviteter, der bare er et middel – det fælles tredje – til at skabe relationer. Aktiviteter og underholdning kan man købe alle steder. Den personlige relation kan du ikke købe,« fastslår hun.

Fokus på forebyggelse. Klubberne i Egedal hører under dagtilbudsloven og ikke under skolerne.
»Det skaber en arbejdsramme, så vi kan bedrive det vigtige pædagogiske forebyggende arbejde. Samtidig ønsker kommunen, at vi skal skabe livsduelige og robuste børn, selvfølgelig sammen med forældrene. Men når man er ung og under ombygning og udvikling, så løsriver man sig fra sine forældre, og der er det vigtigt, at vi kan være der for de unge. Især er det vigtig for de unge, som synes livet er svært og har brug for rådgivning hos en voksen. Og det er der kun tid til, fordi vi hører under dagtilbudsloven,« siger Marianne Blesky og forklarer, at dagtilbudslovens ramme betyder, at der afsættes flere ressourcer til bemanding og forebyggende relationsarbejde end i skoleregi.
For at styrke arbejdet med relationer har Egedal Kommune igangsat, at alle pædagoger og medhjælpere på 0-18-årsområdet skal have en ICDP-uddannelse i at styrke relationskompetencen.
»Pædagoger er relationsarbejdere, og den drejning har Klub Egedal sat på landkortet med ICDP-uddannelsen,« siger Marianne Blesky og tilføjer tilfreds:
»Så kommunen har faktisk underbygget vores mission med uddannelsen og ved at stille krav om, at pædagogerne og også medhjælperne skal lære ICDP, fordi det skaber sunde relationer, som børn og unge efterspørger. Også i fremtiden.«