Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 04
BUPL MENER: Efterløn, ikke efterløn, efterløn ...
Af: Lis Pedersen medlem af forretningsudvalget
’Skal, skal ikke’, stod der på forsiden af Børn&Unge nr. 2. Det bliver for mange et vigtigt spørgsmål i den kommende tid.
Fra den 2. april til den 1. oktober 2012 kan du få dit opsparede efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. ’Skal jeg nu få dem udbetalt, eller skal jeg blive i ordningen?’, vil være det spørgsmål, man skal stille sig selv. Inden du tager beslutningen om at droppe eller beholde efterlønnen, bør du overveje en række forhold, som kan få betydning for din fremtid.
Jeg vil gerne appellere til, at du bruger tid til at sætte dig ind i efterlønsordningen. I dine overvejelser skal du vægte, hvad du kan opnå, hvis du bliver i ordningen, og hvad du definitivt vælger fra, hvis du får dit efterlønsbidrag udbetalt.
Du bør grundigt overveje din beslutning, da du ikke kan fortryde dit valg eller melde dig ind i efterlønsordningen igen.
Godt nok er efterlønsperioden blevet forkortet til tre år, og dine pensioner skal i højere grad end tidligere trækkes fra i efterløn, men ordningen eksisterer stadigvæk. Det betyder en fortsat mulighed for at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på en værdig måde.
Det er derfor vigtigt, at du præcis ved, hvad det kommer til at betyde for dig, og hvad du dermed vælger til eller fra.
Hvis du vælger at blive i ordningen, vil du kunne fastholde muligheden for at gå på efterløn. Du vælger det selv. Du behøver ikke være nedslidt eller syg. Du vil kunne kombinere efterløn og arbejde, som er en af de muligheder, der er i dag, og som mange pædagoger er rigtig glade for. De får overskud til andet end udelukkende at gå på arbejde.
Hvis du er nedslidt, vil du have mulighed for at gå fra, før du kan få folkepension. Hvis du er fleksjobber, kan du ikke gå på efterløn, men i stedet for få fleksydelse. Reglerne for fleksydelse svarer til reglerne for efterløn. Men for at få fleksydelse skal du være tilmeldt efterlønsordningen. Muligheden for at få seniorførtidspension er meget lille, da der stilles store krav til nedsat erhvervsevne.
Mister du dagpengeretten 5 år før efterlønsalderen, har du ikke længere ret til et seniorjob. Hvis du er tilmeldt efterlønsordningen har kommunen pligt til at give dig et seniorjob, og dermed et forsørgelsesgrundlag, på overenskomstmæssig løn. Får du dit efterlønsbidrag udbetalt, mister du altså retten til et seniorjob.
Hvis du derimod arbejder frem til pensionsalderen, kan du få udbetalt den skattefri præmie på op til 147.516 kr. (2012). Denne præmie vil være højere end det beløb, du nu kan få udbetalt i efterlønsbidrag.
Jeg vil ikke sige, at du bare skal blive i ordningen. Det er din personlige afgørelse. Det er svært at spå om fremtiden, men du bør både overveje din arbejdssituation, og om det kan betale sig for dig økonomisk. Jeg vil dog give det råd, at inden du vælger at få udbetalt pengene, så tag en snak med din pensionsrådgiver. Dermed giver du dig selv et bedre vurderingsgrundlag, inden du når pensionisttilværelsen.
Den 8. marts modtager du sammen med Børn&Unge en pjece om den nye efterlønsordning, herunder konsekvenserne for udbetalingen af efterlønsbidraget. Læs pjecen, så du kan træffe det rigtige valg!
På a-kassens hjemmeside www.bupl.dk/a-kassen kan du læse mere om de nye regler, og hvad de betyder for dig.