Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 24
Eva skal skabe ung trivsel
Eva Bak fra Silkeborg har 3,8 millioner kroner fra satspuljen og fire år til at få mindre pjækkeri, færre registreringer i politiets døgnrapporter, flere tilfredse beboere og flere unge i job eller uddannelse. Men først og fremmest skal hun skabe ung trivsel.
Af: Steffen Hagemann
Den officielle start finder først sted i ugen efter efterårsferien. Men Eva Bak har allerede været i gang, siden sommerferien sluttede. Der begyndte hun som projektleder for projekt 'Ung trivsel i Alderslyst', som de næste fire år har 3,8 millioner kroner fra satspuljen til at skabe trivsel i et udsat boligområde i Silkeborg.
Formålet med projektet er 'at mindske antallet af unge i boligområdet Resedavej/Lupinvej, der bliver tiltrukket af og fastholdt i et kriminelt miljø', som det hedder i kommunens projektbeskrivelse.
Alderslyst er et betonbyggeri fra 1969 med 18 blokke i fire etager. I de godt 750 lejemål bor omkring 500 unge i alderen 13-18 år, men kun omkring 100 af dem er den direkte målgruppe for projektet, fortæller Eva Bak.
"Men vi har også hele området i kikkerten, for man befinder sig faktisk i en risikogruppe, selvom man kommer fra en normal harmonisk familie, alene fordi man bor i sådan et område," siger Eva Bak.
I første omgang skal projektet synliggøres blandt de unge med en konkurrence, som skal give 'Ung trivsel i Alderslyst' et vedkommende logo, som Eva Bak kalder det. En uge i oktober skal en bus køre ud til de steder, hvor de unge holder til, for at informere om projektet og få input fra de unge selv. I efterårsferien vil Eva Bak invitere de unge til en hel dag med fremtidsværksted for at få indblik i, hvad de unge ønsker.

Trække i tråde. Eva Bak har brugt de første to måneder på at indrette sig i det lokale beboerhus, hvor hun nu har tre lokaler under samme tag som beboercaféen. Her har hun etableret den projektgruppe, der skal være omdrejningspunktet for den tværfaglige indsats, som skal skabe ung trivsel.
Sammen med resten af projektgruppen - en klubmedarbejder, en opsøgende medarbejder, en sundhedsplejerske og en ungdomsuddannelsesvejleder - har Eva Bak teambuildet og brugt tid på at diskutere sig frem til en fælles ramme for forståelsen af projektet og den pædagogiske tilgang.
Eva Bak understreger, at det bliver hendes opgave at koordinere indsatsen i området.
"Jeg skal ikke lave tilbud, som findes i forvejen. Jeg skal trække i nogle tråde og på den ekspertise, der er. De ressourcer, der er i området, vil jeg også trække på," siger hun.
Eva Bak har en baggrund som uddannet socialpædagog. Hun har arbejdet 10 år på en daghøjskole for indvandrerkvinder på Blågårdsgade i København, hvor hun også tog suppleringsuddannelse i minoritetsstudier ved København Universitet. Hun er uddannet voksenunderviser og har også en diplomuddannelse i ledelse. De seneste tre år har hun været områdeleder i dagplejen i Silkeborg.

Mad og motion. Hun håber, at lokalerne i beboerhuset bliver et mødested for området.
"Der bliver træffetider, hvor de unge kan komme og få den voksenstøtte, som de måske ikke får så meget af derhjemme. Og de faglige aktører kan komme og koordinere deres indsatser," siger Eva Bak.
I samarbejde med den lokale ungdomsklub har hun allerede startet det første projekt i en række af aktiviteter, der skaber fællesskaber, som hun kalder det. Nøgleordene er mad og motion. Og det er ikke et projekt, som de unge har været med til at beslutte og definere.
"Vi har sagt, at der er mad. Så kommer de unge," griner hun.
Det er en daginstitution, som leverer maden, og Eva Baks projekt betaler. Hun har 20.000 kroner om året til aktiviteter i den samlede projektpulje.
"Når vi trækker de unge ind, for eksempel med tilbud om mad og motion, så er det også for at finde ud af, hvem de går sammen med, og hvordan de har det," siger Eva Bak.
Tilbuddet om gratis mad og motion kører i første omgang frem til jul.

Tilbud til stille piger. Gratis mad og motion retter sig primært mod de udadreagerende drenge, vurderer Eva Bak.
Men der skal også være noget for de stille piger. Sammen med sundhedsplejersken og uddannelsesvejlederen vil hun i løbet af oktober invitere udvalgte piger til pigekomsammen i lokalerne.
I samarbejde med skolen bliver pigerne inviteret over i mødestedet for at være med til at bestemme, hvad de skal lave sammen. Ungdomsskolen vil til lejligheden også rykke nogle af sine tilbud ned i Eva Baks lokaler.
"Vi inviterer de piger, som vi mener, vil have mest glæde af et samvær, hvor de ikke bliver defineret som stille, indadrettede piger," siger Eva Bak og understreger, at den formulering er valgt med omhu.
"Vi prøver at have en anerkendende tilgang. Det er derfor, det hedder 'Ung trivsel i Alderslyst' og ikke et 'kriminalitetsforebyggende projekt'," siger Eva Bak med et jysk tryk på første stavelse i Alderslyst, et tryk, som 10 år i København ikke har fjernet.
Lige nu arbejder Eva Bak på at udforme en beboertilfredshedsundersøgelse, der skal vise, om tilfredsheden blandt beboerne stiger i de næste fire år. Der vil være spørgsmål til de 12-15-årige, de 16-18-årige og de voksne.
I første omgang ser Eva Bak projektets succeskriterier som indikatorer på, om udviklingen går i den rigtige retning.
"Jeg forsøger at lave indsatsen i fællesskab med projektgruppen, og det skal give mening, mest for de unge. Det bliver vi målt på, og jeg håber, at det viser, at vi er inde i en positiv retning," siger Eva Bak
"Vi skal skabe et livligt boligområde og nogle tilgængelige tilbud, så de unge ved, hvor de skal gå hen. Vi skal skabe fællesskaber, men vi skal også motivere den enkelte unge til at ville forandring," siger hun.

Konkrete mål
'Ung trivsel i Alderslyst' har fire konkrete målsætninger for de næste fire års arbejde:
• Antallet af elever med bekymrende fravær i områdets folkeskole falder med 40 procent i projektets løbetid.
• Antallet af registreringer i politiets døgnrapporter fra området falder med 30 procent i projektets løbetid.
• Beboertilfredsheden i området stiger med 20 procent i projektets løbetid.
• Antallet af unge uden job eller uddannelse falder med 30 procent i projektets løbetid.