Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 22
Indeklima: Dårlige bygninger kan give børn influenza
Daginstitutioner med for lidt plads eller for dårlig ventilation giver større risiko for, at børn bliver smittet med influenza. Mindst 1516 institutioner lever ikke op til kravene i bygningsreglementet.
Af: BUPL´s Nyhedsbrev
Dårligt indeklima i danske daginstitutioner kan give influenzavirus unødvendigt gode vilkår for at sprede sig mellem børn og voksne.
Det siger Lars Gunnarsen, seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, til BUPL's nyheds­brev.
"Meget smitte spredes, når vi nyser. Derfor er afstanden mellem børnene afgørende. Hvis man står som sild i en tønde, er der større risiko for at blive smittet," siger han.
Også ventilationen kan have betydning.
"Der er mindre risiko for spredning af smitte, hvis luften bliver skiftet ud, og hvis den er tør," forklarer han.
Det kræver mere end at åbne vinduet én gang eller to om dagen.
"Luftskifte handler om, at man lufter ud, men også om, at installationerne skal kunne klare belastningen. I en godt designet institution kan man måske slække lidt på udluftningen, men det kan man ikke, hvis ventilationen ikke fungerer godt," forklarer Lars Gunnarsen.
Og der er grund til at tro, at ventilationen er utilstrækkelig i tusindvis af danske institutioner.
I 1995 blev det indføjet i bygningsreglementet, at nybyggede og renoverede institutioner skal have 'balanceret ventilation'. Ventilationsanlægget skal ikke bare suge den brugte luft ud, men også pumpe frisk luft ind i lokalet.
Ifølge Danmarks Statistik er der 8313 bygninger med daginstitutioner i landet. 1516 af bygningerne er ældre end 1995 og er ikke bygget om. De samme institutioner er heller ikke omfattet af regler om plads, som også først kom til i 1995.

Milliarder til renovering. Kommunerne har længe klaget over, at de mangler penge til at renovere bygninger for. Det har de fået nu, hvor staten har afsat 22 milliarder kroner til kommunale anlægsinvesteringer fra 2009 til 2018. Kommunerne skal spytte tilsvarende i kassen, hvis de vil have pengene fra staten.
BUPL opfordrer kommunerne til at prioritere dag- og fritidsinstitutionerne, så de lever op til det seneste bygningsreglement, der er fra 2008. Kommunerne skal dog ikke lægge sig fast på, præcis hvad pengene skal bruges til, mener Lars Gunnarsen.
"Det kan være godt at renovere, men man skal ikke på forhånd beslutte, at pengene skal bruges på eksempelvis ventilation. En institution kan have fin ventilation, mens noget andet halter. Derfor skal man lave en kritisk gennemgang bygning for bygning og sætte ind, hvor der er særligt behov," siger seniorforskeren.

BUPL foreslår
BUPL foreslår, at kommunerne forbedrer de fysiske rammer for daginstitutionerne ved at bringe institutionsrammerne op på niveau med Bygningsreglementet fra 2008.
Det vil især give forbedringer i forhold til at:
• Mindske støj og dermed mindske risikoen for blandt andet stress og nedsat hørelse.
• Give mere plads og dermed mindske risikoen for smitte.
• Give bedre ventilation og dermed mindske risikoen for smitte.
Kilde: BUPL's nyhedsbrev.