Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 20
Skolereform. Minimumskrav skal også gælde børnene
BUPL vil have minimumskrav på børneområdet på linje de minimumskrav i ældreplejen, som forhandles i forbindelse med finansloven.
Af: Vibeke Bye Jensen
Regeringen har de seneste uger forhandlet om næste års finanslov, hvor det særligt har handlet om minimumskrav i ældreplejen. Det får nu BUPL til at melde sig på banen med sit udspil om, at der også bør indføres minimumskrav på børneområdet.
BUPL forslår, at der indføres en minimumsnormering i daginstitutionerne, så der sker en udjævning af de meget store forskelle på forholdet mellem antal børn og pædagoger fra kommune til kommune.
»Postnummeret må ikke være afgørende for, hvor langt der er mellem pædagogerne. En dårlig normering betyder, at der bliver mindre tid til det enkelte barn, og der vil være flere ydertidspunkter, hvor en enkelt pædagog er alene med en stor gruppe børn,« siger BUPL’s formand, Henning Pedersen, til Berlingske.
»Vi er nødt til at have et bundniveau, som sikrer, at kommunerne bruger midlerne fra regeringen til at forbedre normeringerne. I nogle kommuner ser det virkelig slemt ud,« tilføjer han.
Enhedslisten er forud for finanslovs­forhandlingerne i år kommet med et udspil til regeringen, der blandt andet vil betyde 2.200 flere pædagogstillinger. I udspillet skriver partiet, at ’fra 2009 til 2012 er normeringerne i daginstitutionerne blevet drastisk forringet’.
De 500 millioner kroner, som blev afsat i finansloven for 2013 til at forbedre normeringerne, er ikke blevet brugt til formålet. En undersøgelse fra BUPL viser, at kun halvdelen af pengene er blevet brugt på at forbedre kvaliteten og normeringerne i daginstitutionerne.
Hvis regeringen ikke vil lytte til BUPL, bør de lytte til forældrene, mener Henning Pedersen og henviser til en undersøgelse fra Epinion. Den viser, at 8 ud af 10 forældre med børn i alderen nul til seks år mener, at det er ’meget vigtigt’ eller ’vigtigt’, at regeringen arbejder for minimumsrettigheder.
»Forældrene kan jo også se, at hverdagen er presset ude i daginstitutionerne. Det er regeringen selvfølgelig nødt til at høre efter,« siger Henning Pedersen.