Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 15 Børn&Unge som e-paper
Så er den helt gal igen. Kommuner planlægger store besparelser
Et flertal af kommunerne planlægger massive besparelser på dagtilbud og skoler, viser en ­gennemgang af de kommunale budgetter. De skulle hellere investere, siger BUPL’s formand.
Af: Trine Vinther Larsen
Vuggestuer og børnehaver har udsigt til ringere normeringer og tidligere overgang fra vuggestue til børnehave. På skoleområdet venter lukninger af klubber og færre pædagogtimer i både indskolingen og SFO’er. Det viser en gennemgang af de kommunale budgetter, som BUPL’s lokale fagforeninger har foretaget.
BUPL har vurderet alle 98 kommuners budgetmateriale på daginstitutions- og skole- og fritidsområdet. Fælles for områderne er, at over 50 kommuner vil spare, mens godt 30 kommuner vil holde budgetterne i ro. På småbørnsområdet vil 13 kommuner investere i børnene, mens kun 6 kommuner melder om forbedringer for skolebørnene.
BUPL-formand Elisa Bergmann finder de planlagte besparelser ’helt forrykte’ og efterlyser i stedet landsdækkende kommunale investeringer i børnene.
»Hvert år er vi vidne til nye kommunale besparelser på børneområdet, og derfor bliver vi ved med at råbe op. Der skal sættes en prop i og rettes op med investeringer i børns trivsel. Det kan kun gå for langsomt,« siger hun og kalder politikernes ambitioner for børnene helt ude af trit med de ressourcer, de er villige til at bruge.
»Politikere udtaler sig gerne om, hvor vigtige børn og pædagoger er, og de vil have fokus på tidlig indsats, trivsel, læring og udvikling. Men samtidig vælger de at skære ned. Det hænger overhovedet ikke sammen,« siger Elisa Bergmann.

Handler om hænder. Hvis man sammenligner normeringer fra 2009 med 2015 er der alene på 0-5-årsområdet forsvundet 4.000 pædagogstillinger, viser BUPL’s tal.
I 2009 råbte flere førende forskere vagt i gevær, og udviklingen ser ud til at fortsætte i den forkerte retning.
Derfor bliver også børnepsykolog Grethe Kragh-Müller ligesom BUPL også ved med at råbe op.
»Det nytter jo ikke, at man nedsætter udvalg, laver planer og gerne vil have god kvalitet, hvis pædagogerne ikke har en kinamands chance for at leve op til målene,« siger hun til Dagbladet Politiken.
Det rammer lige ned i den følelse, som pædagogerne står med, allerede før besparelserne er en realitet.
»Vi ved, hvad der skal gøres for at understøtte børns udvikling, læring og trivsel, men med de nuværende ressourcer er vi ude af stand til at udføre det. Det handler om hænder, om pædagogandel og om, hvor meget tid vi har til det enkelte barn,« siger Elisa Bergmann.

Investeringer ædes op. Samlet set vil kommunerne i 2017 spare 70 millioner kroner på fritidsinstitutionerne og 145 millioner kroner på dagtilbudsområdet, viser BUPL’s beregninger.
Regeringen har i udspillet til en ny finanslov afsat 580 millioner kroner over fire år til at styrke dagtilbudsområdet. Det svarer til 145 millioner årligt, hvilket er det beløb, som kommunerne lægger op til at spare. »Investeringer fra staten ædes bare op af besparelser i kommunerne. Den eneste måde at stoppe dette på er at få en standard for kvaliteten på området, som kommunerne skal leve op til. De kan ­tydeligvis ikke selv administrere det,« siger Elisa Bergmann.
Kommunernes Landsforening (KL) ønsker ikke at forholde sig til udmeldte besparelser, før budgetterne er på plads 15. oktober. Men i en e-mail til Børn&Unge skriver formand Martin Damm (V):
»Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2017 er snæver. Kommunerne skal under ét reducere serviceudgifterne med 500 millioner kroner i forhold til 2016. Det vil kunne mærkes på en række områder«.