Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 13 Børn&Unge som e-paper
Viden koblet til praksis. Studerende lærer i SFO'en
Pædagogstuderende fra UC Sjælland gennemfører forløb, hvor de gennem aktionslæring er med til at påvirke praksis i institutionerne. Det er blandt andet med til at ændre overgangene fra børnehave til SFO i Høje-Taastrup.
Af: Mikkel Kamp
ørn fra 0. klasse er uddannet til at være ambassadører for SFO’ en. De er med til at vælge, hvad kommende skoleelever skal have at vide om at gå i SFO. På temadage med børnehaverne har de fortalt, hvad der er de gode steder i SFO’ en, og hvad der er værd at vide.
Idéen kommer fra pædagogstuderende fra UC Sjælland, hvor de studerende siden sidste efterår i to gange seks uger har gennemført aktionslæringsforløb i institutioner i flere kommuner.
Baggrunden for den nye måde at arbejde på under uddannelsen er, at de studerende kan lære mere.
»Vi gør det ud fra en viden om, at hvis man lærer, mens man sidder på skolebænken, er der mindre, som sætter sig fast, end hvis man lærer på andre måder. Har man en grundlæggende teoretisk viden og kobler den til praksis, bliver læringen dybere, og man husker det, man har lært i længere tid,« siger Hans Månsson, der er lektor på UC Sjælland og laver følgeforskning på projektet.
Selvom forløbet sender de studerende ud i virkeligheden, skal det ikke forveksles med praktik.
»Når man er i praktik, udgør man en arbejdskraft og udfører nogle af de funktioner, de uddannede medarbejdere gør. Studerende i praktik skal tilegne sig det, man gør i praksis i stedet for at stille spørgsmål til det. Her bygger det i højere grad bro mellem teori og praksis, fordi de skal bruge deres viden aktivt.«

Ydmyghed. Teorien, som de studerende har med i rygsækken, handler om bæredygtig pædagogik. Den centrale tanke er, at mennesker er født med stærke sociale kompetencer, som samfundsmæssigt udmønter sig i social kapital. Pædagoger styrker den enkeltes sociale kompetencer blandt andet gennem gensidigt forpligtende relationer, og på den måde styrker de også samfundet.
»De studerende kommer med den grundlæggende tænkning, at de skal være med til at skabe relationer mellem børn og mellem voksne og børn. Det er afgørende, at de har stor ydmyghed over for den institution, de kommer ud i. De har ikke et færdigt koncept klar, men lytter til, hvilke udfordringer institutionen har,« fortæller Hans Månsson.

Stolte pædagoger. Et sted har de studerende skabt relationer mellem de voksne ved at oprette et forum, hvor medarbejderne i daginstitutioner, SFO og skole kan mødes til dialogmøder. Et andet sted har de studerende arbejdet med at inkludere en lille gruppe drenge, som har svært ved at begå sig i fællesskabet. Hans Månsson har endnu ikke helt afsluttet sin følgeforskning, men han kan konkludere, at tilgangen har effekt. »Jeg registrerer, at det styrker de studerendes professionsidentitet.
De er stolte over at blive uddannet til pædagoger,« fortæller han.
Også i institutionerne er der positive tilbagemeldinger.
»Jeg har snakket med pædagoger i dag- og fritidstilbuddene. Generelt tænker de positivt om de studerendes arbejde. I Høje-Taastrup var SFO-lederen meget begejstret og sagde, at de ville bruge det i deres arbejde og udbrede det til hele kommunen. Nogle steder har det gennemslagskraft, andre steder har det mindre betydning,« siger lektoren fra UC Sjælland.