Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 20 Børn&Unge som e-paper
Medlemsdemokrati. Det skal være nemmere at få indflydelse
Faglige og politiske værksteder skal engagere BUPL’s medlemmer. Og medlemmerne skal mødes, hvor de er, om det så er på smartphonen, lyder kongressens beslutning.
Af: Steffen Hagemann
Det kan nogle gange knibe med både tiden og ­lysten til at involvere sig på traditionel vis i sin fagforeningsarbejde. Det kan man se i hele fagbevægelsen. Også i BUPL har man kunnet notere sig et dalende engagement hos medlemmerne bredt set.  Men BUPL skal være en fagforening, hvor alle kan få mulighed for at engagere sig – på det niveau og på den måde, som man som medlem selv har lyst til. 
BUPL’s kongres har besluttet, at fagforbundet skal gøre det nemmere at engagere sig i foreningens arbejde, for eksempel gennem faglige og politiske værksteder. 
»Formålet med værkstederne er, at alle får mulighed for at få indflydelse på politikudviklingen,« sagde Elisa Bergmann, da hun præsenterede forslaget på kongressen.
De faglige og politiske værksteder skal ikke erstatte lokale medlemsmøder og arrangementer, men inddrage medlemmerne i udviklingen af BUPL’s politik og strategier – også på tværs af organisationen.
»Jeg venter mig meget af, at vi skal udvikle nye måder at inddrage medlemmerne på, så man ikke skal lade sig vælge for to år for at få indflydelse,« siger Elisa Bergmann til Børn&Unge.
Fokus på medlemmernes engagement betyder også, at BUPL skal møde medlemmerne, hvor de er, om det er på deres smartphone, på Facebook eller såmænd ’bare’ ude i institutionerne.
Pædagoger skal kunne byde ind i alle tænkelige fora: arrangementer, netværk, pædagogiske træf, sociale medier og apps, har BUPL’s kongres vedtaget.
Kongressen vedtog også, at nogle opgaver skal løses som fælles opgaver, herunder de faglige og politiske værksteder og understøttelsen af alle tillidsvalgte.
Et forslag fra hovedbestyrelsen om, at formændene for de lokale BUPL-fagforeninger skulle være en del af hovedbestyrelsen kunne til gengæld ikke samle det fornødne flertal.

4 mål for medlemsengagementet 
1. Alle medlemmer skal have mulighed for at engagere sig i BUPL, uanset tid, motivation og livssituation.
2. BUPL skal indtænke muligheden for medlemsengagement overalt.  
3. Fællestillidsrepræsentanter, ledertillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter skal spille en central rolle i at skabe engagement blandt medlemmerne.
4. BUPL skal have systematisk viden fra medlemmerne om de ting, som forbundet leverer – og hele tiden tilpasse sine medlemstilbud.