Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 14
Privatisering: Det frie valg er intakt
En fuld friplads i en kommunal institution er kun delvis i en privat institution. Alligevel fastholder indenrigs-og socialminister Karen Ellemann (V), at det frie institutionsvalg gælder alle forældre uanset indkomst.
Af: Mette Hattel
Det frie institutionsvalg berøres ikke af, at forældre i private institutioner ikke har samme adgang til økonomisk friplads som forældre, der har børn i en kommunal institution. Sådan lyder meldingen fra indenrigs- og socialminister Karen Ellemann (V).
Børn&Unge kunne i nummer 12 fortælle om et studerende forældrepar, som mistede deres fulde friplads, da deres søns institution blev privatiseret. Fra at have fuld friplads fik de en ekstra udgift på 12.232 kroner årligt.
Artiklen fik Line Barfod (EL) til at tage sagen op i Folketingets spørgetime, hvor hun stillede to spørgsmål:
"Mener ministeren, at der bør være lige adgang for alle børn til vores dagsinstitutioner? Og er ministeren enig i, at en friplads i daginstitutionerne bør være afhængig af forældrenes indkomst og ikke af hvilket tilbud, der vælges?"
Indenrigs-og socialministeren afviste, at de markante forskelle i fripladstilskud vil sætte gang i en social sorteringsmekanisme, der får fattige forældre til at vælge private institutioner fra.
"Det står forældrene frit for, hvordan de vil bruge deres friplads. De kan bruge den fuldt ud i en kommunal institution eller måske kun 80 procent i en privat," sagde hun.
For ministeren er det ikke et spørgsmål om, at der skabes et skel mellem børn i fattige og rige familier.
"Privatinstitutionen har mulighed for selv at fastsætte betalingen, og det er ikke rimeligt, at øvrige skatteborgere skal betale den udgift. I den konkrete sag betaler forældrene mere, men det kan også gå den anden vej, så det er billigere," sagde Karen Ellemann.
Hun afviste også Line Barfods bekymring om, at rige og fattige børn ikke vil møde hinanden, fordi de ikke længere går i den samme lokale institution.
"Line Barfod ønsker, at alle skal gå i den samme institution, men det ønske berører jo det frie valg. For mig er det væsentligt, at der er lige muligheder. Pengene følger barnet. Så jeg må afvise idéen om et A og et B hold. Private institutioner kan skabe et særligt tilbud, og det burde Line Barfod glæde sig over," lød svaret fra ministeren.

Rettelse
I Børn&Unge nummer 12 skrev vi, at en familie mistede deres fulde friplads, da institutionen Kareten ved Århus blev privatiseret. Vi skrev, at familien nu skulle betale godt 17.000 kroner om året. Der er imidlertid sket en fejl i beregningen, oplyser Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, som har fået de rigtige tal fra Århus Kommune. Familien skal 'kun' betale 12.232 kroner mere om året. Vi beklager fejlen, som dog ikke rokker ved præmissen i historien: At det kan være markant dyrere at have sit barn i en privat institution end i en kommunal.
redaktionen

Minister i samråd
SF er stærkt kritisk over for forskelsbehandlingen mellem offentlige og private daginstitutioner, som Børn&Unge kunne fortælle om i nummer 12.
"Så længe udregningen af fripladser er afhængig af, om forældre benytter private eller kommunale daginstitutioner, betyder det, at der ikke er lige adgang for alle børn til de danske daginstitutioner," siger SF's børneordfører Pernille Vigsø Bagge, som frygter, at forskelsbehandlingen kan føre til en udhuling af de kommunale daginstitutioner.
SF vil blandt andet spørge ministeren, om hun synes, det er ønskværdigt, at danske daginstitutioner kan opdeles i A og B institutioner med den konsekvens, at velstående familier benytter én type institutioner, mens mindre velstående familier er henvist til at vælge andre daginstitutioner.
Samrådet finder sted tirsdag den 26. maj klokken 15.00.