Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 20
TEMA: VORES FREMTID. Fremtidens økonomi
Presset øges markant
En svag vækst og en økonomi, der ikke er kommet sig efter finanskrisen, sætter samfundsøkonomien under pres. De økonomiske vismænd regner med, at bruttonationalproduktet (BNP) kun vokser med 1,6 procent i 2013 og 1,8 procent i 2014. Antallet af ældre stiger markant, og det giver flere offentlige udgifter. Samtidig bliver der ikke flere erhvervsaktive til at betale skat, og skatteindtægterne fra Nordsøen slipper op. De tre grafer fortæller, hvorfor der ikke bliver flere penge til fremtidens daginstitutioner.
Af: Steffen Hagemann
Der bliver flere ældre og færre til at forsørge dem
Befolkningssammensætningen ændrer sig. Den ’ældrebyrde', der har været advaret om i mange år, er allerede en realitet. Det betyder flere plejekrævende ældre, flere folkepensionister, færre skattebetalere. Og det vil også betyde, at pengene i det offentlige skal omfordeles, så der bliver flere penge til de ældre og færre til børnene.

Offentligt underskud mange år fremover
Som samfund bruger vi flere penge, end vi får ind. Frem til 2020 vil det offentlige have et underskud – i år på 4 procent af bruttonationalproduktet. Derfor må det offentlige låne til sit forbrug. For et par år siden var Danmark gældfri. Finder politikerne ikke på nye tiltag fremover, vil gælden om 50 år svare til 50 procent af vores BNP. Og det er i øvrigt holdbart, mener vismændene, så længe man kan betale, hvad man skylder.

Hvor skal pengene komme fra?
Godt spørgsmål, som det hedder, for der bliver i hvert fald ikke flere af dem. Nordsøolien begynder at tørre ud, flere pensionister betyder færre skattekroner. Samtidig er der udsigt til en svag vækst, i hvert fald de næste par år, og det giver færre penge til staten, kommunerne og samfundet.