Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 07 Børn&Unge som e-paper
LEDER. Et stort ja til fællesskabet
Af: Elisa Bergmann
Urafstemningen om vores nye overenskomst er i fuld gang. Et langt forløb er ved at være ved vejs ende, og den 4. juni har vi et resultat. Jeg satser på to ting:
For det første skal vi have stemmeprocenten i vejret. Ved den seneste overenskomst var det 43 procent af pædagogerne, der stemte. Det kan og skal vi gøre bedre.
Det er jo netop ved afstemningen om overenskomsten, at vi bekræfter vores medlemskab. At vi som en del af fællesskabet giver vores mening til kende. Men en høj stemmeprocent er også et vigtigt signal til arbejdsgiverne. Et signal om, at vi anser vores løn (ligeløn) og arbejdsvilkår som vigtigt, og som noget vi tager dybt seriøst.
Hvis omverdenen skal tage pædagoger og vores fag seriøst, skal vi netop stå sammen om de grundvilkår, der skal være til stede for vores arbejde. Ordentlige løn og arbejdsforhold. Det er det, jeg hører, når jeg har mødt jer rundt omkring i landet til OK-møder. Vi står stærkest som fagforening, hvis vi står sammen. Så brug din stemme!
For det andet vil jeg også anbefale jer at stemme ja. Det er min klare overbevisning, at denne overenskomst er den bedste i mange år. Det er ikke sådan, at vi løber rundt med hænderne over hovedet, men i forhold til de krav, som arbejdsgiverne kom med, så kan vi godt være resultatet bekendt.
Vi modstod Kommunernes Landsforenings krav om forringelser af seniordage. Vi fik en lønfremgang, der kan mærkes. Vi får nu en ligelønspulje, så vi kan tage første skridt mod ligeløn i Danmark. Og vi stod sammen på tværs af faggrupper kommuner, regioner og staten i et fælles forsvar for den danske model.
Flere af jer har under overenskomstforhandlingerne sagt, at I hellere vil have en ekstra kollega end mere på lønsedlen – at BUPL skal huske at kæmpe for bedre normeringer. Jeg vil gerne slå fast, at vi fortsat kæmper den kamp. Men det er bare ikke ved forhandlingsbordet, når vi lægger arm om nye overenskomster, at det sker.
Derfor sætter BUPL gang i en stor vilkårsundersøgelse blandt alle vores medlemmer allerede inden sommerferien, hvor vi også skal have en høj svarprocent. Så husk at opdatere dine medlemsoplysninger på bupl.dk/opdater – og hold øje med indbakken.