Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 12
TEMA. FARVEFEST: Tag med på farvesafari i Zoo
Her fortæller zoolog og adfærdsbiolog Mikkel Stelvig fra Københavns Zoo, hvordan dyr bruger farver til at skaffe føde, finde vej, tiltrække en partner og beskytte sig selv. Hvis du troede, at dyrs farvekommunikation er ringere end menneskets, så tager du fejl.
Af: Trine Vinther Larsen
Fugle
Fulge kan se rent ultraviolet lys, som ligger uden for det spektrum af lys, som det menneskelige øje kan opfatte. Når mennesker kun ser grønt græs, vil tårnfalken kunne spotte, hvor i græsset den potentielt kan finde mus. Dens evne til at se det ultraviolette lys gør det muligt for den at se aftegninger af musenes plamager af urin og afføring.
Zebrafinken bruger evnen til at se UV-lys, når den søger mage. Kun i UV-lys kan den kende magens særligt attraktive mønster.
Fuglenes farver kan også bruges i konkurrerencen med andre hanner om hunnerne. Hos mange ænder skifter hannerne til en intens og farveprægtig fjerdragt i parringstiden. Hunnerne er derimod altid camouflagefarvede, så de kan få fred og ro, mens de ruger æg ud.

Insekter
Insekter som bier og sommerfugle kan som fugle opfatte UV-lys. Det sætter bierne I stand til at finde nektar i blomster. Nektarsporene tilbagekaster ultraviolet lys, der set med insektets øjne står i kontrast til resten af blomsten.
Blomsterfluen (svirrefluen) bruger sine sort-gule farver til at ligne hvepse, så den kan beskytte sig mod at blive spist af fugle, som synes, at hvepse smager bittert.

Giftfrøer
Giftfrøer kaldes også farvefrøer på grund af deres stærke farver og mønstre. Den blå giftfrø er klar blå med sorte pletter. De kraftige farver signalerer, at her er et dyr, der er giftigt, og er som sådan udtryk for en advarsel til andre dyr om ikke at spise det.

Fisk
Mange fisk kan skifte farve. For eksempel trompetfisken, som lever i koralrev. De er normalt rød-brune, men kan skifte til skrigende gule og grønne.
I danske farvande er fladfisk gode til at skifte farve, så fiskens overside fuldstændigt falder sammen med bundens farve og mønster. Det sker via øjnene, der registrerer farven på omgivelserne og via hjernen sender besked til de farvede pigmentceller på fiskens overside om at udvide sig. De pigmentceller, som ikke skal bruges ’slukkes’ samtidig.

Rovdyr
Tigre, ulve og mange andre rovdyr af pattedyrsarten skelner ikke farver så godt som mennesker, men deres nattesyn er til gengæld mange gange bedre. Det bruger de, når de jager i skumringen. Her er det vigtigere at kunne skelne gråtoner og opfatte bevægelse end at se, at hjorten de jager er rødlig.

Vidste du at ...
Hunde er rød-grøn farveblinde. Det betyder, de har svært ved at skelne de to farver, og derfor skal man nok ikke bede hunden hente en rød bold på en grøn græsplæne!
At menneskers farvesyn stammer fra aberne, der for at få fat på de mest energiholdige frugter, når de finder føde oppe i trætoppene, har brug for at kunne skelne de modne, gule, orange eller rødlige frugter fra de umodne og mindre energirige grønne frugter.

Mikkel Stelvigs yndlingsfarve
Min yndlingsfarve er den rød-brun-orange farve, sandet har i den australske outback. Farven minder mig om den storslåede og unikke natur i Australien.«