Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 19
Skolereformen fremmer det tværfaglige samarbejde. Pædagoger skal vinde mere respekt
Skolereformen giver muligheder og udfordringer i samarbejdet mellem pædagoger og lærere. Skal man begå sig på en skole og vinde respekt, skal man kunne overbevise om, hvad man kan, mener forfatter til ny bog.
Af: Signe Als Nielsen
Det nye tværprofessionelle samarbejde i skolen giver både store muligheder og udfordringer. Antologien ’Pædagog i skole og fritid – perspektiver på tværprofessionelt samarbejde i skolen’ vil ruste pædagoger og pædagogstuderende til at møde folkeskolens virkelighed. Den giver idéer til, hvordan den nye organisering kan skabe innovativt samarbejde på tværs af faggrænser, fortæller pædagogisk konsulent Tom Ritchie, Professionshøjskolen UCC.
»Der er nogle store bevægelser i gang i uddannelsessektoren. Læreruddannelsen er reformeret. Pædagoguddannelsen er refor­meret. Vi har fået en helt ny skole med reformen, hvor forandring er på dagsordenen. Samarbejdet mellem faggrupperne har ofte været vanskeligt, men kan nu blive til noget nyt og andet. Her har pædagoger virkelig noget at byde på. Det vil vi gerne bakke op om,« siger Tom Ritchie.

Hvad kan det tværprofessionelle samarbejde?
»Samarbejdet mellem professioner gør, at man kan løfte opgaven på nye måder, fremfor hvis man holder fast i én faglig tilgang. Tendensen har været, at man lukker sig om sin egen faglighed. Det ligger ofte i ansættelsen og strukturen på ­arbejdspladsen. Men de steder, man har kunnet skabe mere fleksible forhold for medarbejderne, og arbejder på tværs, er der bedre resultater med inklusion og lige muligheder.«

Hvad kan pædagoger i skolen fremover?
»Pædagoger har et traditionelt blik for børns udvikling, trivsel og barnet som helhed og tænker sig selv som barnets advokat. De er blevet langt bedre til at planlægge, evaluere og styre undervisnings- og læringsforløb og kan byde ind med et didaktisk helhedssyn. Skal man begå sig på en skole og vinde respekt, skal man kunne sige, hvad man kan. Og det kan pædagoger, men mangler at sætte ord på det på en overbevisende måde. Det skal de blive bedre til.«

Hvordan kan samarbejdet lykkes?
»I skolen kunne det være i forhold til fælles mål, som lærere og pædagoger gennemfører, justerer og evaluerer sammen, for eksempel i tomandsforløb, hvor de på forhånd har drøftet målene for børns læring. Og jeg går selv med nogle tanker om, at der på sigt skal komme en uddannelse eller konsulentydelse på UCC, der støtter pædagoger i at sætte ord på, hvad de kan i forhold til samarbejde med lærere og andre på en skole.«

Om bogen
’Pædagog i skole og fritid – perspektiver på tværprofessionelt samarbejde i skolen’ Tom Ritchie og Ditte Tofteng (red.), Billesø & Baltzer, 228 sider, vejl. pris 258 kroner.

Om forfatteren
Tom Ritchie er pædagogisk konsulent og underviser ved Professionshøjskolen UCC i afdelingen for forskning og udvikling. I forskningsprogrammet ’Diversitet og Social Innovation’ fokuserer han på inklusion, udsathed, interkulturalitet, ­demokratisk deltagelse og social udvikling.