Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 40
Pædagogiske dørvogtere
Formanden for BUPL Fyn, Lars Søgaard, mener, at Odense Kommunes nye spareplan er en katastrofe for især SFO'erne
Af: Peter Bøgsted
Det, børnene møder, er en pædagog med lyset slukket i øjnene. Så malende udtrykker en ansat i en af Odenses institutioner sig om de daglige forhold på hendes arbejdsplads efter sidste års besparelser. Fra mange af institutionerne lyder det samstemmende, at der er mindre tid til at være sammen med børnene, at stemningen i personalegruppen er præget af modløshed og usikkerhed, at det er blevet vanskeligere at planlægge og gennemføre aktiviteter sammen med børnene, og at forældresamarbejdet har fået trangere vilkår.
Nedskæringerne sidste år blev ledsaget af et politisk løfte om, at de ansatte ikke skulle til at løbe hurtigere. Samt af en erklæring om, at besparelserne blev modsvaret af serviceforringelser i form af nedsat åbningstid og ferielukning, og at de derfor ikke ville kunne mærkes i det daglige pædagogiske arbejde. Skal man tro på den undersøgelse, fire odenseanske pædagoger har gennemført, holder det løfte ikke vand. (Se andet sted på siden).
Og lysene i øjnene er ikke vendt tilbage, efter et flertal bestående af Socialdemokraterne og de borgerlige partier i byrådet har offentliggjort deres bud på besparelser næste år. Endnu engang må SFO'erne holde hårdt for. Den daglige åbningstid bliver yderligere reduceret med et kvarter, og endnu flere af dem skal holde lukket i ferieperioderne. Det samme skal ske i en række daginstitutioner. Desuden bliver der skåret i støttepædagogindsatsen og i antallet af to-kulturelle medarbejdere. På den anden side har politikerne tilsyneladende erkendt, at de gik for drastisk til værks sidste år, da de skar fire timer af den ugentlige åbningstid. To af de timer vil nu blive ført tilbage, så institutionerne holder åbent i 50 timer om ugen.

Service frem for kvalitet. Formanden for BUPL Fyn, Lars Søgaard, giver det nye budgetforlig dumpekarakter.
"Skal jeg sige to positive ord om forliget er det, at Socialdemokraterne stod fast over for de borgerlige på klubområdet, hvor de borgerlige lagde op til at lukke næsten samtlige tilbud til de 14-17-årige. Og at man ikke, som det tidligere var på tale, erstatter 200 vuggestuepladser med dagplejer," siger Lars Søgaard.
Men han mener, at minusserne langt overstiger plusserne. Især er han bekymret for SFO'ernes fremtid.
"Med de nye besparelser har kommunen nu i løbet af tre år skåret SFO-området ned med cirka 30 mio. kr. Det svarer til en reduktion på omkring 25 procent. På den baggrund kan man spørge, hvad det egentlig er, politikerne vil med området. Jeg synes også, det er tankevækkende, at de tilsyneladende har lyttet til de mange protester fra forældre og erhvervsliv, som er utilfredse med den kortere åbningstid i daginstitutionerne, men ikke til de pædagoger og fagfolk, som i flere år har forsøgt at råbe dem op om den dalende kvalitet. Og når man så vælger at føre penge tilbage til institutionerne, bliver de ansatte ikke taget med på råd. Det havde været mere rimeligt at gå i dialog omkring genopretning af kvaliteten frem for ensidigt at gå efter servicen," siger Lars Søgaard.

Dørvogterjob. Anne Lund Nielsen, der er fællestillidsrepræsentant for de SFO-ansatte, har efterhånden et temmelig anstrengt forhold til det såkaldte MED-samarbejde, der skulle sikre medarbejderne en vis indflydelse på deres egne arbejdsforhold.
"Jeg synes, det er vanskeligt. På den ene side fungerer det fint, når vi skal udarbejde personalepolitikker og planer for efteruddannelse og kvalitetsudvikling. Der bliver vores udtalelser taget med, og kommunen har nogle flotte erklæringer om kvalitet og rummelighed," siger Anne Lund Nielsen.
Men hun savner en sammenhæng mellem de mange tiltag og den praktiske hverdag i institutioner og SFO'er.
"Det er som om, vi taler for døve ører, når vi fortæller om medarbejdere, der oplever stress og udbrændthed, og som ikke kan få hverdagen til at hænge sammen på grund af de evige nedskæringer. Mange har gået rundt med en konstant usikkerhed i flere år. Kan jeg nu beholde mit job? Hvem ryger næste gang? Det er vanskeligt at beholde en positiv ånd i det daglige arbejde på den måde. "Dørvogterjob" er en betegnelse, man hører oftere og oftere. Det er et dilemma, at vi ikke kan få lov at fortælle om de konkrete forhold på arbejdspladserne, før politikerne beslutter sig og vedtager et fikst og færdigt budgetforslag. Oven i købet efter de har mingeleret rundt på tingene og flyttet eller aflyst aftalte møder."
Foreholdt den kritik melder rådmand for Børne- og Ungeforvaltningen Ruth Larsen (S) hus forbi.
"Jeg har deltaget i de møder, jeg skulle. Og jeg mener, vi lytter til personalesiden. Jeg er også ked af, at vi må nedlægge arbejdspladser og fyre folk. Men det er vilkårene, når kommunen skal spare. De besparelser, vi lavede sidste år, blev modsvaret af kortere åbningstid og ferielukning, så der er det samme antal voksne per barn som tidligere. Og det er det samme, vi gør næste år, hvor SFO'erne må lukke et kvarter tidligere. Det giver selvfølgelig mere pres på i ydertimerne, men det er noget, man må strukturere sig ud af og fordele timerne bedre over hele dagen. Og nu giver vi altså daginstitutionerne to af de fire timer tilbage, de blev skåret sidste år. Det synes jeg, man bør glæde sig over," siger Ruth Larsen.
Hun har ikke læst de fire pædagogers undersøgelse og vil derfor ikke kommentere på den.