Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 13
Lille ledertræf
På dagen, hvor krigen brød ud i Irak, blev der sluttet fred mellem lederne i BUPL og fagforeningen. Efter sidste års kongres truede flere ledere med at forlade BUPL, fordi et forslag om fem stemmeberettige, delegerede til kongressen blev stemt ned, men i dag ser lederne lyst på fremtiden.
Af: Trine Vinther Larsen
Der blev skrevet både verdershistorie og BUPL-historie, da Det Centrale Lederråds bestyrelse torsdag den 20. marts for første gang trådte sammen og mødtes med BUPL's Forretningsudvalg for at diskutere BUPL-ledernes fremtid i fagforeningen.
»Da krigen i Irak startede i morges, tænkte jeg: "hvad skal jeg herind efter"? Men vi har jo også en hverdag at kæmpe for, og mødet i dag har givet mig en god følelse i maven. Lederne i BUPL skal nok få den politiske indflydelse, vi kæmper for,« siger Lone Ast fra Det Centrale Lederråd til Børn&Unge, da vi møder hende og tre andre bestyrelsesmedlemmer efter mødet.
Ledernes håb om større politisk indflydelse fik ellers et hårdt slag på sidste års kongres, hvor ledernes forslag om en kongresdelegation bestående af fem tale- og stemmeberettigede lederrådsmedlemmer blev stemt ned med bare fem stemmer for lidt. Til gengæld blev det vedtaget at give lederne deres egen forening, bedre rådgivning samt taleret på kongressen. Den taleret ville bestyrelsesmedlem i Det Centrale Lederråd Ann Grosby gerne have brugt dengang til at flytte de sølle fem stemmer, men ligesom Lone Ast ser hun nu lyst på fremtiden.
»Vi har parkeret vores ærgrelse og er fast besluttede på at være fremadrettede,« siger hun.

Politisk platform. På det første lederrådsmøde var især institutionsstruktur og lederløn på dagsordenen.
Ann Grosby er institutionsleder i Vuggestuen Søbyvej i Skovlunde, og i Ballerup Kommune taler man om at lægge institutionen sammen med en børnehave og et fritidshjem.
»Hvad vil der så ske? Er der så ingen souschef? Og skal jeg pludselig til at være afdelingsleder? Og vil min løn mon følge med ansvaret? Det er jo en helt anden opgave at lede et fælleshus med tre institutioner end være leder for en 20 børns vuggestue,« siger Ann Grosby.
På mødet oplevede hun og de andre repræsentanter for lederne i BUPL, at deres hverdagshistorier gjorde indtryk på forretningsudvalgsmedlemmerne.
»Der går ikke lang tid, før virkeligheden forsvinder fra en politikers nethinde, men vores historier hjemme fra andedammen rammer plet og kan bruges til at give os ledere politisk indflydelse i BUPL,« siger bestyrelsesmedlem Ole Nielsen.
Hans billede af det nye forretningsudvalg fik et mildere udtryk efter dagens diskussioner med medlemmerne.
»Jeg frygtede, at de nye forretningsudvalgsmedlemmer ikke var interesseret i de problemstillinger, som ligger i rene ledelsesopgaver, men hellere ville sidde rundt om lejrbålet og diskutere fælles udvikling. Men i det store hele viste det sig, at vi trækker på samme hammel,« siger Ole Nielsen.

Tager lederne alvorligt. Allan Clement-Døssing var også med på det historiske lederrådsmøde. Ligesom de andre bestyrelsesmedlemmer føler han, at lederne i BUPL med dette startskud på udviklingen af lederrådgivningen, lederforeningen og fremtidige lederrådsmøder har fået en helt særlig politisk platform i BUPL.
»Vi er den eneste medlemsgruppe i BUPL, som med mødet i dag har fået en direkte linje til fagforeningens øverste politiske organ. Måske rykker de diskussioner vi har haft i dag langt mere end fem delegerede på kongressen. Vi sidder med der, hvor beslutningerne bliver taget, og føler derfor, at vi ledere bliver taget alvorligt. Det er nu vores opgave at sørge for, at den positive stemning vil kunne mærkes hjemme på de lokale lederrådsmøder og helt ud i hverdagens institutionsliv,« siger Allan Clement-Døssing.