Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 22
Må pædagoger få julegaver af forældrene?
Lidt er godt, men store, dyre gaver bør returneres, mener Lederforeningens formand.
Af: Trine Vinther Larsen
Juletid er gavetid. Og hvert år i december oplever mange pædagoger at få alt fra et hjemmeklippet julekort til dyr chokolade foræret af forældre til de børn, de arbejder med. Men kan og bør pædagoger egentlig være på julegave med forældrene?
Det er en ’mavefornemmelsessag’, mener formand for BUPL’s lederforening Sanne Lorentzen.
Hun ser gråzoner i forhold til, hvornår en julegave er på sin plads, og hvor stor en gave, forældre passende kan give deres børns pædagoger.
»Det er helt fint, at nogle forældre kommer med eksempelvis kaffe, småkager ­eller chokolade til medarbejderne på stuen. Sådanne gaver går jo til fællesskabet på personalestuen,« siger hun.
Til gengæld mener hun ikke, at store, dyre gaver til den enkelte pædagog er i orden.
»I sådan et tilfælde har jeg selv sagt ‘nej tak’ og forklaret, at man ikke må modtage personlige gaver som offentligt ansat,« siger Sanne Lorentzen.
På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside hedder det om god adfærd omkring julegaver, når man er offentligt ansat, at ‘modtagelse af gaver kan skabe tvivl om den ansattes saglighed og upartiskhed i forbindelse med løsningen af arbejdsopgaverne’.
Men der står også, at ‘mindre gaver’ ved ‘højtider’, for eksempel jul og nytår, kan være okay.
Sanne Lorentzen er enig. »Det er ofte afhængigt af den kultur, som findes i huset og blandt forældrene. Jeg ved, at institutioner, der ligger i lavindkomstområder, har sagt ‘nej tak’ til gaver, mens andre ser det som noget helt naturligt,« fortæller Sanne Lorentzen.
Og en lille tegning, hjemmestrikkede sokker eller en enkelt plade chokolade til den pædagog, som forældrene føler, de har tættest kontakt til, kan for lederformanden også være i orden.
»Når bare det ligger inden for bagatelgrænsen. Disse gaver er jo givet, fordi man anerkender pædagogen og vil sige tak, fordi man ikke får det gjort i dagligdagen,« siger Sanne Lorentzen, der generelt oplever, at forældre har en god fornemmelse for, hvad der er passende.

Vidste du!
42 procent af forældrene med børn i daginstitution har givet ’deres’ pædagoger gaver.
Kilde: YouGov og Søndagsavisen 2012.

Læs mere om god julegaveadfærd via kortlink.dk/ddvr