Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 06
TEMA. MATEMATIK OG SCIENCE: De fik øjnene op for matematik
Pædagogerne i Nærum Menighedsbørnehave er blevet mere bevidste om at arbejde med matematisk forståelse i hverdagen.
Af: Vibeke Bye Jensen
Der var hverken fordomme eller barrierer mod matematik hos pædagogerne i Nærum Menighedsbørnehave. Men de var ikke bevidste om, at mængder, tal og former også skulle være en del af pædagogikken, forklarer leder Bente Mahrt.
»Vi havde ikke tænkt over, at vi også skulle have matematik med i pædagogikken på samme måde, som vi gør med sproget,« siger hun.
Men da de efter et projekt, hvor de blev introduceret til ’MIO – Matematikken, Individet og Omgivelserne’, kom i gang med at arbejde med børnenes matematiske forståelse, blev de overraskede over, hvor hurtigt børnene tog det til sig. Selv de helt små børn var med.
»Vi havde børn ned til halv­andet år, og det blev hurtigt en naturlig del af alle børns hverdag at snakke om, at noget havde form som en firkant, en trekant eller en cirkel,« siger Bente Mahrt.
Tal og former blev samtidig en del af udsmykningen i børnehaven. Børn og pædagoger fremstillede plancher med former og med tal sammen med den tilhørende mængde angivet med kendte symboler: én hånd, to is, tre drager og så videre.
»Børnene talte alting. Det gør de stadig, for eksempel når vi dækker bord: Hvor mange tallerkener og kopper skal der være? Når de skal rydde op, beder vi dem om at tage fem ting. Det er blevet en integreret del af hverdagen at have den matematiske forståelse med. Nu er det lige så naturligt for os at arbejde med tal, former og begreber som at arbejde med sprog,« siger Bente Mahrt.
Hun synes, at det MIO-materiale, som projektet anvendte, er godt til at komme i gang med, for det indeholder mange gode råd til, hvad man kan gøre.
»Vi blev bevidste om, hvad vi gjorde i forvejen, og hvad vi let kunne tilføre. Og at vi også skal huske at have matematikken med i lege og aktiviteter,« siger hun.