Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 20
BUPL MENER: 1500 pædagoger: Et rigtig godt første skridt
Vi kan naturligvis ikke tage hele æren, men vores insisteren på viden, faglighed og dygtige pædagoger har spillet en stor rolle
Af: Allan Baumann
Søndag kunne vi fejre en stor sejr for vores område. Regeringen og Enhedslisten blev enige om at afsætte en halv milliard kroner til flere pædagoger fra 2013. Det svarer rundt regnet til 1500 pædagoger flere end i dag.
Det er et resultat, jeg er stolt over. BUPL har målrettet kæmpet for flere pædagoger til børnene, både før, under og efter valget. Vi har med et systematisk lobbyarbejdet været med til at påvirke politikerne til at prioritere børnene i en tid, hvor det er næsten umuligt at hente flere penge til forbedringer af den offentlige velfærd. Vi har holdt fast i vores krav og holdt politikerne fast på deres løfter om flere pædagoger - også da de begyndte at løbe fra dem.
Aftalen er et godt første skridt til at vende den nedgangs- og forfaldsstemning, som har hersket de seneste år i hele den offentlige velfærd, hvor det har mest handlet om nedskæringer, og hvor alle menneskelige relationer er blevet reduceret til enten straf eller belønning.
Tag vores eget område! Vores verden har de seneste mange år handlet om færre ressourcer, kontante forandringer af strukturerne, et væld af meningsløse dokumentationskrav og et stigende antal pædagogiske koncepter, som fratager pædagoger myndigheden over det pædagogiske arbejde.
Hvad skal der så til for at vende den udvikling?
Først og fremmest flere pædagoger, og de 1500 vil være et godt bidrag. Al viden og forskning peger på, at dygtige pædagoger - og nok af dem - er forudsætningen for at løfte overliggeren, så vi sikrer alle børn og unge de bedste muligheder for at udvikle deres potentialer. Og ok, kan vi ikke få alle på en gang, så lav en plan, som rækker et par år ud i fremtiden. Konkrete forslag om flere pædagoger kombineret med en fremtidsplan er første forudsætning.
Anden forudsætning er skabelsen af en anden tilgang til børn. Børn og unge er ikke objekter, som konstant skal måles, vejes og rangordnes. Børn og unge er små mennesker, som har ret i sig selv, og de skal behandles som sådan. Derfor: Fjern måleriet, skemaerne og blanketterne. Sats på pædagogernes faglighed. Pædagoger er dygtige, de både vil og kan, men det kræver tillid til vores viden og kompetencer, og at pædagogikken og dermed fagligheden ikke presses ned i skemaer, kasser og koncepter.
Tredje forudsætning: Et opgør med forestillingen om, at strukturforandringer er vejen til bedre pædagogik. Konstante strukturforandringer skaber ikke bedre kvalitet, det skaber usikkerhed, forvirring og flytter fokus væk fra det væsentlige - pædagogikken. Det betyder ikke, at strukturer er uvæsentlige, tværtimod. Så derfor: Skab dialog og samarbejde med pædagogerne om, hvilke strukturer, der bedst hjælper pædagogikken på vej. Formålet med institutionerne er en tryg for udfordrende hverdag for børn og unge. Hvilke strukturer skaber de bedste forudsætninger for at indløse det formål? Spørg pædagogerne. Vi er de nærmeste til at vide det.
Nu er processen med at indfri den første forudsætning startet, det er godt og rigtigt. Vi kan naturligvis ikke tage hele æren, men vores insisteren på viden, faglighed og dygtige pædagoger har spillet en stor rolle. Derfor bør strategien fortsættes og intensiveres, så de to andre forudsætninger også indløses.