Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 16 Børn&Unge som e-paper
Pædagoger på Facebook. Ja, vi vil arbejde med ældre
Børn&Unges tema om pædagoger i ældresektoren blev godt modtaget på Facebook, hvor mange pædagoger svarede, at de gerne vil arbejde med ældre. Hvis der er job.
Af: Mikkel Prytz
Ja! Sådan lød svaret fra mange pædagoger på Facebook, da Børn&Unge i forbindelse med temaet om pædagoger i ældresektoren spurgte: ’Kunne du tænke dig et job som pædagog i ældresektoren?’
’Det gad jeg godt. Har lige søgt et job som pædagog i ældresektoren, men vi er nok mange om buddet,’ svarer en pædagog, mens en anden skriver: ’Jeg ville elske et job i ældresektoren. Gid, der var flere stillinger i dette område’.
Reaktionerne kommer ikke bag på næstformand i BUPL Birgitte Conradsen:
»Debatten svarer godt til vores forestilling om pædagogernes interesse for at arbejde med ældre, og den svarer også godt til en undersøgelse, vi har foretaget, der viser, at op mod hver anden pædagog kan se sig selv arbejde i ældresektoren.«
Når Birgitte Conradsen diskuterer emnet med BUPL’s medlemmer, er det især muligheden for at gøre en forskel for de ældre, pædagogerne ser som attraktiv.
»Der er kommet fokus på, at man har ret til et værdigt ældreliv, og dermed er der også en klar pædagogisk opgave i ældresektoren. Samtidig tiltrækker det tværfaglige samarbejde med eksempelvis fysioterapeuter og sosu-assistenter mange,« siger hun.

Ja, men hvor? Flere af de pædagoger, der svarer ’ja’ på spørgsmålet om at arbejde med ældre, stiller samtidig spørgsmålet: Men hvor?
Pædagogers interesse for at arbejde i ældresektoren stemmer nemlig ikke overens med antallet af pædagogstillinger i sektoren. I øjeblikket har kun omkring hver tredje kommune, ifølge en undersøgelse fra Social- og Ældreministeriet, pædagoger ansat i ældreplejen.
»Mange kommuner mangler information om den rolle, pædagoger kan spille i ældrearbejdet. Vi forsøger derfor at synliggøre, at ældreområdet også er et arbejdsfelt for pædagoger,« siger Birgitte Conradsen, som gerne vil samarbejde med for eksempel Alzheimerforeningen og Ældre Sagen
»De kan italesætte pædagogers kompetencer på ældreområdet overfor kommunalbestyrelserne, i forvaltningsledelsen og i den brede befolkning,« mener Birgitte Conradsen, som understreger, at pædagoger også selv skal sætte ord på den gavn, de kan gøre.

Gode erfaringer. Fra Kommunernes Landsforening, KL, er der opbakning til de pædagoger, der søger mod ældresektoren.
»Flere kommuner har ansat pædagoger inden for ældreområdet og har gode erfaringer. Et tværfagligt fokus, hvor flere faggrupper bidrager med hver sit faglige input, kan være en god idé for at sikre det bedste og bredeste tilbud til ældre og syge borgere,« lyder det fra formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Thomas Adelskov (S), i et skriftligt svar til Børn&Unge. Han vil dog ikke love, at der kommer flere job til pædagoger på ældreområdet.
»Kommunerne organiserer sig forskelligt, fordi de er forskellige eksempelvis i forhold til organisering, kultur og samarbejde med frivillige organisationer. Og de prioriterer deres opgaver og sammensætning af personale efter de konkrete behov. Derfor er ansættelse af pædagoger i ældreplejen et spørgsmål, den enkelte kommune tager stilling til. KL mener, at det i nogle tilfælde kan være en god idé at have pædagoger ansat på ældreområdet, men har ikke nogen holdning til, om kommunerne bør ansætte flere eller ej,« skriver han.