Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 17
Pædagogerne er overansvarlige
Når pædagogernes arbejdsmiljø er sundhedsskadeligt, er det ikke kun den enkelte pædagogs ansvar. Den politiske ramme giver ikke pædagogerne mulighed for at løse opgaverne, mener BUPL.
Af: Steffen Hagemann
Det er komplicerede og sammensatte forhold, der gør, at pædagoger landet over har et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Derfor er det ikke kun et individuelt ansvar, at man har et dårligt arbejdsmiljø, påpeger Kim Jørgensen, hovedkasserer i BUPL og politisk ansvarlig for arbejdsmiljøet.
"Der er nogle årsager til, at den enkelte kommer til at stå i de her situationer, som ikke har noget med den enkeltes ansvar at gøre. Der er også de vilkår, den politiske rammesætning af daginstitutionerne skaber. Institutionerne har været et oplagt spareobjekt i gud ved hvor mange år. Derfor har vi de mange sager med for meget arbejdspres," siger Kim Jørgensen.
"Det fratager ikke pædagogerne for ansvar," tilføjer han.
Diskussionen om hippiepædagogik fik sat fokus på betydningen af, hvordan pædagoger organiserer deres arbejde. Og det er vigtigt, understreger Kim Jørgensen, men det er ikke den eneste årsag til det dårlige psykiske arbejdsmiljø.
"Problemet er ikke, at den enkelte pædagog ikke er ansvarlig. Problemet er snarere, at de er for ansvarlige og løser flere opgaver, end de er i stand til, fordi de rent faktisk ønsker at gøre deres arbejde så godt som muligt," siger han.
Som pædagog skal man stille krav opad i det kommunale system og synliggøre vilkårene, mener Kim Jørgensen.
"Man skal have en dialog med lederen om, hvad man kan gøre, når man kommer derud, hvor man føler sig utilstrækkelig på grund af vilkår, som man bliver præsenteret for," anbefaler han.

For få timer. De mange eksempler på pædagoger, der står alene med ansvaret for store børnegrupper, er bekymrende, mener Kim Jørgensen.
"Tilsyneladende er det et vilkår, at den samlede normering ikke er tilstrækkelig til, at man kan tage hensyn til både den enkelte og til kollektivet. Det er den grundlæggende problemstilling, mange pædagoger står med. Der er ganske enkelt for få timer til at løse den opgave, som er politisk defineret via de pædagogiske læreplaner og andre krav. Om det alene løses ved, at vi får flere pædagoger ansat, tror jeg ikke. Vi er stadig nødt til at have fokus på den enkeltes ansvar og på lederens ansvar," siger han og understreger, at normeringer selvfølgelig har betydning.
Med de nuværende vilkår vil det også være hensigtsmæssigt at kigge på sammensætningen af personalet. Hvis der blev flere uddannede pædagoger ansat, ville opgaverne blive løst bedre.
"Der er en stor andel af medarbejdere, som ikke har en uddannelse, og som vidensmæssigt ikke ved, hvordan de løser opgaven," siger Kim Jørgensen.

Børnene kræver jævnlig 1:1 kontakt i forhold til næsten alle pædagogiske aktiviteter, skal konstant 'mandsopdækkes' for ikke at skabe uro i den resterende børnegruppe og skal endvidere hele tiden sættes i gang med leg og aktiviteter, da de ikke er i stand til at aktivere sig selv.
Integreret institution 0-6 år, København

De ansatte oplyser, at de arbejder i et højt tempo gennem hele dagen, at de sjældent har tid til at sætte sig ned med børnene, da de hele tiden skal løbe rundt og for eksempel aktivere urolige børn og hindre begyndende konflikter. Flere ansatte oplyser, at de med jævne mellemrum ser sig nødsaget til at tage en 'fridag/sygedag' pga. arbejdspresset.
Integreret institution 0-6 år, København

De ansatte oplyser, at der kan være en dårlig stemning på stuerne, særligt i perioder med meget personalefravær, hvor børnenes kontakt til de ansatte er begrænset, og støjniveauet kan være meget højt. Det oplyses i denne sammenhæng, at børnegruppen på dage med begrænsede personaleressourcer, er negativt opmærksomhedssøgende og for eksempel råber efter hinanden og personalet, kaster med ting eller skaber indbyrdes konflikter for at tiltrække sig de ansattes opmærksomhed.
Integreret institution 0-6 år, København

Flere ansatte oplyser samtidig, at de efter en arbejdsdag 'føler sig drænet', har et unormalt søvnbehov, husker dårligt og 'tager arbejdet med hjem'. En del ansatte giver endvidere udtryk for, at de ikke vil kunne holde til arbejdspresset i længden og således vil søge væk, hvis arbejdsforholdende ikke ændres.
Integreret institution 0-6 år, København

Mange medarbejdere har en opgivende holdning og er udkørte og ser allerede frem til weekenden fra midt i ugen.
Integreret institution 0-6 år, Herlev