Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 05
TEMA. OVERVÆGT: Overvægtige taber i jobkampen
Undersøgelser viser, at mange arbejdsgivere frasorterer overvægtige jobansøgere. Både BUPL’s jobvejledere og pædagog Sanne Sørensen genkender tendensen.
Af: Trine Vinther Larsen
Lederen af den nordjyske børnehave fortalte selv Sanne Sørensen, at hun nok aldrig ville have valgt Sanne til jobbet – hvis det da ikke var, fordi hun kendte hende i forvejen.
»Hun sagde det direkte til mig: Hvis jeg var fremmed og havde søgt jobbet, så havde jeg ikke fået det – alene på grund af min størrelse,« fortæller Sanne, der vejede 167 kilo, da hun i 2000 blev ansat som børnehavepædagog i Gandrup, en lille by på Aalborgegnen.
»Jeg har gået i skole i byen, så alle vidste, hvem jeg var, hvad jeg kunne, og hvad jeg stod for. De så min personlighed og min faglighed, før de så på min krop. Men så heldige er det ikke alle, der er,« siger Sanne Sørensen.
Efter et vægttab på 92 kilo er hun i dag vægtkonsulent for andre, som ønsker at tabe sig. Og hun ser en klar tendens blandt sine holddeltagere, hvoraf mange er pædagoger.
»For de arbejdsløse fylder det her rigtig meget. De oplever ikke at slå igennem med deres jobansøgninger eller til samtalerne. Og mange mener, de bliver valgt fra på grund af deres overvægt. Jeg hører også, hvordan de i jobcentrene får at vide, at de bør tabe sig for at forbedre deres jobchancer,« siger Sanne Sørensen.

Tykke taber kampen. De arbejdsløses oplevelse af problemet holder stik. Således viser en svensk rapport fra 2007, at chancen for at blive kaldt til jobsamtale er 22 procent større for normalvægtige end for overvægtige. Og af en medlemsrundspørge foretaget af Lederne i 2011, er resultatet, at 49 procent af lederne ved rekruttering enten slet ikke vil ansætte eller i nogen grad undgår at ansætte en overvægtig.
Resultaterne overrasker ikke Ann Hansen, der er jobvejleder i BUPL-A. Hun møder en hel del overvægtige pædagoger blandt de jobsøgende.
»Der findes i udgangspunktet ingen direkte årsagssammenhæng mellem overvægt og ­arbejdsløshed. Og man kan sagtens være den bedste pædagog og fysisk aktiv, selvom man vejer mange kilo for meget. Men overvægt er jo ret tydelig, når man kommer og søger job, og vi ser, at mange overvægtige går arbejdsløse længe,« siger Ann Hansen.
Hun påpeger, at det er diskrimination, hvis arbejdsgivere fravælger overvægtige alene på grund af størrelsen. Kun hvis vægten er en direkte hindring for arbejdets udførelse, kan det være legalt at gøre det.

Finder ressourcerne. Statistisk set er der risiko for, at overvægtige har flere sygedage og helbredsmæssigt er begrænset i deres arbejde. Og frygten for mange sygedage, ineffektivitet eller arbejdsskader er derfor ofte arbejdsgivernes begrundelser for helst at hyre en normalvægtig ansøger.
Men også den overvægtiges syn på sig selv kan have noget at sige, vurderer Ann Hansen.
»Ofte er overvægt forbundet med lavt selvværd. Og det er en følelse, der ikke bliver mindre af at være arbejdsløs. Og den er svær at have med til en jobsamtale, hvor man skal sælge sig selv,« siger Ann Hansen.
Som jobvejleder arbejder hun derfor intenst med at finde alle jobsøgendes særlige ressourcer, styrke deres selvværd og give dem gennemslagskraft til jobsamtalen.
Når det særligt gælder overvægtige, har Ann Hansen og kollegerne i BUPL-A’s jobteam talt om at tilbyde inspirationskurser til arbejdsløse pædagoger, som gerne vil ned i vægt og leve sundere.
En af teamets jobvejledere er uddannet husholdningsøkonom og kan kostvejlede, fortæller teamleder Lars Vedel.
»Vi ønsker på ingen måder at stigmatisere nogen. Men hvis arbejdsløse pædagoger selv oplever overvægt som et problem for deres jobsøgning, så vil vi gerne helt efter frivillighedens princip tilbyde vejledning, der kan hjælpe dem. Vores fornemste opgave er på alle mulige måder at støtte de arbejdsløse pædagoger i deres jobsøgning, så de står stærkere på jobmarkedet,« siger han.

Kontakt Lars Vedel, lve@bupl.dk, hvis du er interesseret i et inspirationskursus.