Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 19
BUPL MENER: Den helt uforståelige reform
Det er ufatteligt, at en socialdemokratisk ledet regering ikke har forsøgt at sætte fingeraftryk på det lovforslag.
Af: Lis Pedersen
Vi siger klart nej tak til det lovforslag om tilbagetrækningsreform, som nu er sendt i høring.
Det er en reform, som betyder farvel til efterlønnen. En ordning, som rigtig mange pædagoger har gjort brug af. Det er for mig helt uforståeligt, at man laver en reform uden hensyn til de mennesker, der gør brug af den. Helt uden, at der sættes noget andet i stedet.
I dag ved vi, at mange pædagoger betragter efterlønnen som en mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på en værdig måde. Vi ved, at mange pædagoger går på efterløn, fordi det pædagogiske arbejdsmarked er blevet hårdt og nedslidende. Vi ved, at det betyder rigtig meget for den enkelte at kunne trække sig helt eller delvis tilbage på en, for alle parter, værdig måde. Vi ved, at den enkeltes livskvalitet øges, fordi han eller hun får mulighed for at fastholde sine sociale netværk. Livet handler ikke kun om at gå på arbejde og så gå hjem at sove for igen næste dag at møde på jobbet.
Derfor er det ikke kun skuffende, men også ufatteligt, at en socialdemokratisk ledet regering ikke har forsøgt at sætte fingeraftryk på det lovforslag, der skal udmønte tilbagetrækningsreformen. En reform, som det ene af regeringspartierne (Radikale Venstre) mener, er en nødvendighed for at vende økonomien.
Et af de Radikales argumenter er, at der også kommer en seniorførtidspension. Men den er helt uegnet til at samle de fysisk og psykisk nedslidte op, da man kun kan få pensionen, hvis man stort set ingen arbejdsevne har tilbage.
Derfor er den på ingen måde en værdig erstatning for efterlønnen.
Der er ellers masser af forslag, som kunne lukke de store huller, der vil komme, hvis reformen går igennem uden ændringer. Huller, som vil ramme rigtig mange, og specielt grupper som pædagogerne, på det danske arbejdsmarked. Jeg vil blot nævne nogle få forslag, som kunne være med til at sikre den enkelte bedre vilkår:
Som det første bør der sammen med reformen udarbejdes konkrete forslag til at forbedre arbejdsmiljøet. Dårligt arbejdsmiljø er en af de største årsager til, at der sker en nedslidning, og at mange pædagoger gør brug af efterlønnen. Et andet forslag er at give bedre muligheder for relevant efter- og videreuddannelse gennem hele arbejdslivet. Vel at mærke uden at kollegerne skal løbe hurtigere.
Samtidig bør seniorførtidspensionen ændres, så kravene til at få den tilkendt lempes. En lempelse som vil betyde, at de pædagoger, der i dag går på efterløn, fordi de er fysisk eller psykisk nedslidte, vil kunne få tilkendt en seniorførtidspension. Der bør også tilbydes ordninger, hvor den enkelte kan vælge hel eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i lighed med det, som efterlønnen i dag giver mulighed for.
Det vil klæde alle politikere, hvis de tænker over, hvordan der skabes bedre muligheder for et godt arbejdsliv, og hvordan man får mulighed for at stoppe enten helt eller delvis, hvis man er slidt ned.
Så ja tak til en tilbagetrækningsreform, der sikrer den enkelte en værdig tilbagetrækning. n